HyperLink
 
کاربرد پرینت سه بعدی در ساختمان سازی بخش دهم
تاریخ درج: ١٣٩۴/٠٩/٠۵

بام هاي مسطح با پوشش مسي
مس چگالي بالايي دارد (8900 كيلوگرم برمترمكعب)و بسيار نرم و چكش خوار است ،به همين دليل آن را مي توان به صورت سرد به شكل و پروفيل مورد نظر تبديل كرد. هنگامي كه مس در معرض عوامل جوي قرار مي گيرد ، سطح فوقاني آن با لايه محافظ طبيعي يا زنگ مس پوشيده مي شود. اين زنگ به رنگ هاي مختلفي از سبز تا سياه ظاهر مي شود.مس زيرين را كاملاَ سالم نگه ميدارد. ورق هاي مسطح مسي طول ثابتي دارند و با ضخامت 0/15mm تا 10mm و پهناي بيش از 450mm توليد مي شوند.در حالي كه صفحات يا تسمه هايي كه 600 يا 750 mm پهنا و 1/8mطول دارند،متناسب با ضخامتشان  براي پوشش كلي بام مورد استفاده قرار مي گيرند.صفحه و تسمه مسي در تقسيم بنديهاي ميان پروفيل هاي چوبي يا درزهاي بر جسته كار گذاشته ميشوند تا امكان انبساط پوشش فراهم گردد.ايجاد درزهاي
برجسته براي بامهاي با شيب كمتر از 5درجه  توصيه نميشود ، زيرا در اثر رفت و آمد حالت تخت پيدا ميكنند و در نتيجه رطوبت از طريق انها نفوذ خواهد كرد.نمونه ای از ماکت پی ریزی ساختمان توسط چاپگر سه بعدی در زیر ملاحظه می شود:

 

پرینت سه بعدی

ماکت پی ریزی ساختمان توسط چاپگر سه بعدی

 

پهناي حداكثري كه با توجه به ضخامت صفحات براي تقسيم بنديهاي بام توصيه ميشود عبارتست از:
ضخامت 0/45mm – حداكثر پهناي تقسيم بندي 600 ، ضخامت0/6mm - حداكثر پهناي تقسيم بندي600 ، ضخامت0/7mm - حداكثر پهناي تقسيم بندي750
در تمامي بامهاي مسطح بايد از درزهاي عرضي نوع پيچك استفاده شود.قبل از تا كردن پيچك ها بايد آنها را به كمك ماستيك با روغن برزك آب بندي كرد .
نمونه بام مسطح با پوشش مسي

 

 نمونه بام مسطح با پوشش مسي


 جزئيات بام با پوشش مسي


 
 
 جزئيات بام با پوشش مسي


پلكانها:   
1. پلكانهاي بتني درجا   2 . پلكانهاي بتني پيش ساخته    3. پلكانهاي فلزي
پلكانهاي بتني:
هر نوع پلكان در درجه اول وسيله اي است كه امكان رفت و امد و ارتباط ميان سطوح مختلف يك ساختمان را فراهم مي سازد. جداي از اين وظيفه ابتدايي ، پله ها جزو امكانات فرار زمان آتش سوزي نيز محسوب مي شوند.در صورتي كه پلكان براي چنين منظوري باشد ، قوانين ساختماني طراح را در انتخاب مواد ،مكان و اندازه هاي مجموعه رشته پلكان كاملاَ محدود مي كنند. پلكانهايي كه به عنوان امكان فرار محسوب نمي شوند ، اغلب پلكانهاي معمولي ناميده ميشوند و ان چنان محدوديتهايي كه براي پلكانهاي فرار وجود دارد شامل انها نمي شود.
خصوصيات پلكانهاي فرار:
1.از مواد غير قابل اشتعال ساخته مي شوند . 2 .راه پله توسط يك آتشپاد محافظت مي شود.
3.از بخش اصلي كف به كمك يم يا چند در اتشپاد اتوماتيك جدا مي شوند.
4.در ارتباط با نوع استفاده ساختماني ، قوانين محدود كننده اي براي ارتفاع پيشاني ، طول كف پله و دست انداز وجود دارد.
5.همانند ديگر اشكال پلكانها ، ارتفاع پيشاني بايد در سر تا سر رشته پلكان ثابت باشد .
مشخص است كه نكات 2 و 3 فهرست بالا مانند اجبار در گذشتن از درهاي اتوماتيك براي اشخاصي كه ار راه پله هاي عمومي براي رفت و آمد در داخل ساختمان استفاده مي كنند ايجاد مزاحمت مي كند ، اما در جهت ايجاد راه فرار ايمني اين مسئله غير قابل اجتناب است .
به طور كلي پلكانهاي فرار بتني به صورت رشته پلكانهاي مستقيمي كه حداثر 16پيشاني دارند طراحي مي شوند، البته به شرطي كه چنين رشته پلكانهايي در يك راستا قرار نگيرند.پس از هر رشته پلكاني كه بيش از دوازده پيشاني دارد بايد يك پيچ 90° يا  180° وجود داشته باشد.در شرايط ويژه اي كه مثلاَ ميزان استفاده پايين باشد(حداثر 50 نفر) ميتوان از پله هاي حلزوني كه قطر كل انها حداقل1.5m وارتفاع كل آنها 3m باشد ،به عنوان وسيله مناسبي جهت فرار در زمان اتش سوزي استفاده كرد.
مقررات اجراي بتن مسلح ساده:
1.براي پله سازي معمولاَ از مخلوط :مصالح دانه اي 1:2:4/20mm استفاده مي شود.
2.حداقل پوشش بتني روي آرماتوربندي 15mm ويا به اندازه قطر بزرگترين ميلگرد است تا يك ساعت مقاومت در برابر آتش سوزي ايجاد شود.
3.ضخامت كمر پلكان بسته به نوع پلكان از 100-250mm متغيير است .
4.براي آرماتوربندي ميتوان از ميلگردهاي فولاد نرم ويا تسليم بالا استفاده كرد.
5.همه پلكانها به دست انداز پيوسته اي از مواد غير قابل اشتعال كه به ارتفاع 840 تا 915mm بالاي خط شيب قرار گرفته باشد محتاج هستند و در صورتي كه پهناي پله از 1/06m بيشتر باشد اين نرده بايد در هر دو طرف نصب شود.
پله هاي بتن در جا
رشته پلكان مستقيم و منفرد:
اين نوع پلكان گرچه طرح و ساخت ساده اي دارد ، اما به خاطر فضاب پلاني كه اشغال ميكند متداول نيست.در اين پلكان ، رشته پله به عنوان دال ساده اي كه از يك پاگرد تا پاگرد ديگر گسترده شده عمل مي كند. دهانه موثر يا طول كل پلكان با ايجاد تيرهاي كناري زيرين در هر پاگرد ،از لبه يك پاگرد تا پاگرد بعدي اندازه گيري ميشود. در صورتي كه چنين تيرهايي وجود نداشته باشد، دهانه موثر پاگردها را نيز در بر مي گيرد كه اين امر به افزايش ممان خمشي و در نتيجه آرماتور بندي بيشتر منجر مي شود.

 

رشته پلكان مستقيم و منفرد

رشته پلكان مستقيم و منفرد

رشته پلكان مستقيم و منفرد


پلکان دالی شیبدار با پاگردهای ½ چرخش: این پلکان ها همان شکل معمول پلکانهای بتن مسلح را دارند که طرح پلان فشرده تر و رفت آمد بهتری را نسبت به رشته پلکان های مستقیم و منفرد فراهم می سازنند.پاگرد ½ چرخش یا  180  معمولا در نقطه میانی ارتفاع پلکان که دهانه های مساوی در رشته پلکان ایجاد می شود قرار می گیرد و بدین ترتیب با کاهش دهانه موثر از ممان خمشی نیز به میزان قابل توجهی کاسته می شود. در اکثر طرحها دهانه پاگرد از عرض بر روی دیوار حمال یا تیر قرار می گیرد و دهانه رشته پلکان نیز از یک پاگرد تا پاگرد دیگر گسترده می شود . محل تقاطع طاق رشته پلکانها با طاق پاگرد را می توان به دو صورت ساخت:
طاقها را طوری می توان ترتیب داد که محل تقاطع یا تغییر جهت در یک خط واقع شوند.این کار نمای بهتری را در قسمت زیرین ایجاد می کند، اما خطوط پیشانی پله های اول و آخر از دو رشته متوالی ، در نقشه پلان در یک خط قرار نمی گیرند. قسمت زیرین محل تقاطع رشته پلکان ها و طاق پا گرد در یک خط قرار ندارند،اما خطوط پیشانی پله های اول و آخر از دو رشته پلکان  متوالی در نقشه پلان در یک خط قرار می گیرند. از جزئیات طرح آرماتور بندی مشخص است که در قسمت فوقانی و تحتانی هر رشته پلکان وجود همپوشانی کششی ضرورت دارد ، زیرا بدین ترتیب بر کششی که در اثر تمایل به باز شدن زوایای خارجی محل تقاطع رشته پلکان ها و پاگردها پدید می آید غلبه می شود.


 
پلکان دالی شیبدار با پاگردهای 1/2 چرخش

پلکان دالی شیبدار با پاگردهای 1/2 چرخش


تگها: Building   بام هاي مسطح با پوشش مسي   پلكانها   پلكانهاي بتني   پله هاي بتن در جا   جزئيات بام با پوشش مسي   خصوصيات پلكانهاي فرار   ساختمان سازی   نمونه بام مسطح با پوشش مسي   کاربرد پرینتر سه بعدی در ساختمان سازی   
 
HyperLink
ارسال نظر در مورد این مطلب
نام :  
آدرس ایمیل :  
متن پیام :  
کد امنیتی :  
   
   
نظری برای نمایش وجود ندارد