HyperLink
 
کاربرد پرینت سه بعدی در ساختمان سازی بخش یازدهم
تاریخ درج: ١٣٩۴/٠٩/٠۵

پلکان های دارای تیر باربر :

این نوع پلکان جانشینی برای پلکان هایی که در بالا تشریح شد محسوب می شود.در این پلکان ها یک تیر باربر یا تیر کناری از پاگردی تا پاگرد دیگر گسترده می شود تا در برابر ممان خمشی پله هایی که از عرض ما بین آنها قرار می گیرند مقاومت کند.در زیر نمونه ای از پیاده سازی اسکلت بندی ساختمان توسط چاپگر سه بعدی نشان داده شده است:

 

پرینت سه بعدی

ماکت پیاده سازی اسکلت بندی ساختمان توسط چاپگر سه بعدی

 

این امر به کم شدن اندازه کمر پلکان و صرفه جویی کلی در حجم بتن لازم منجر می گردد ، اما این صرفه جویی درمصالح اغلب با هزینه اضافی قالب بندی برابر است . تیرهای باربر پلکان به هر دو صورت تیر روزه و تیر زبرین وجود دارند و در صورتی که پلکان مستقل یاشد وجود آنها در هر دو طرف ضروری است.

 

پلکان های دارای تیر باربر


پلکان دالی دو خم :

این نوع پلکان ها اغلب برای اشکال خاصی مورد استفاده قرار می گیرند ، زیرا پاگرد ½  چرخش فاقد هر گونه تکیه گاه قابل رؤیتی است به عنوان دال طره ای طراحی شود. تنشهای خمشی ، کمانشی و پیچشی که در این نوع طراحی ایجاد می شود ، وجود آرماتور بندی را در هر دو سطح پاگرد ، دال یا کمر رشته پلکان ضروری می سازد . در واقع مقدار آرماتور بندی لازم گاهی اوقات در ارتباط با بتن ربزی و متراکم کردن بتن مشکلاتی فراهم می سازد . مشکلاتی که در مورد جزئیات محل تقاطع رشته پلکان ها با طاق گرد برای پلکان های دالی شیبداری با پاگردهای ½ چرخش توضیح داده شد ، در این پلکان ها نیز وجود دارد. جزئیات مربوط به پلکان دالی دو خم که در ضمن به نامهای پلکان قیچی یا پلکان چاقویی نیز نامیده می شود.

رشته پلكان دالي پيوسته يا دو خم بتني


 
رشته پلكان دالي پيوسته يا دو خم بتني

پلكان معلق يا طره اي بتني: 
پلكان معلق يا طره اي بتني

پلكان حلزوني چشم دار بتني: پلكان حلزوني چشم دار بتني

پلكان پيش ساخته بتني:
اكثر پلكانهاي گفته شده را ميتوان به صورت قطعات پيش ساخته بتني توليد كرد.
مزاياي اين قطعات پيش ساخته عبارتند از:
1.كنترل كيفي بهتر قطعات توليد شده.
2.صرفه جويي در فضاي كار، زيرا به انبار قالب بندي و فضاي ساخت قالب ديگر نيازي نيست.
3.در طول دوران اصلي ساخت ميتوان از فضاي محصور كننده راه پله براي بالا كشيدن مصابح استفاده كرد.
4.كار استقرار و تصب قطعات را ميتوان با نيروي كار نيمه ماهر انجام داد.همانند ديگر قطعات پيش ساخته بتني پله ها نيز بايد به صورت تكراري و در مقادير ي باشند كه استفاده از انها اقتصادي باشد.
رشته پلكان مستقيم ميان دو پاگرد گسترده ميشود وتكيه گاه ساده اي دارد ، بدين ترتيب كه ميلگردهاي بيرون زده آرماتوربندي در شكافهاي يش ساخته اي كه در پاگرد وجود دارد  قرار گرفته و دوغاب ريزي ميشوند و بدين ترتيب تا حدودي پيوستگي ساختماني به وجود مي ايد پله هاي اين رشته پلكان مستقيم و پيش ساخته بتني كه تكيه گاه ساده اي دارد تنها در قسمت تحتاني دال به آرماتوربندي نياز دارند و جهت تقويت جدا سازي تكيه گاه يا پيش امدگي پلكان ، ارماتوربندي اضافي انجام ميشود. محل تكيه گاه ،شياري است كه در دال در جاي كف يا پاگرد با تلرانس 8-12mm ايجاد شده و به كمك مواد قابل تراكم پر مي شود تا اتصال قابل انعطافي به وجود آيد.
 

پلكان پيش ساخته بتني


پلكان بدون پيشاني پيش ساخته بتني پلكان بدون پيشاني پيش ساخته بتني

پلكان حلزوني پيش ساخته بتني


 
پلكان حلزوني پيش ساخته بتني


تگها: Building   پلكان حلزوني چشم دار بتني   پلكان معلق يا طره اي بتني   پلکان دالی دو خم   پلکان های دارای تیر باربر   رشته پلكان دالي پيوسته يا دو خم بتني   ساختمان سازی   کاربرد پرینتر سه بعدی در ساختمان سازی   
 
HyperLink
ارسال نظر در مورد این مطلب
نام :  
آدرس ایمیل :  
متن پیام :  
کد امنیتی :  
   
   
نظری برای نمایش وجود ندارد