HyperLink
 
کاربرد پرینت سه بعدی در ساختمان سازی بخش دوازدهم
تاریخ درج: ١٣٩۴/٠٩/٠۵

پلكانهاي فلزي
از پلكانهاي فلزي  مي توان به عنوان پلكان فرار يا پلكان معمولي و به هر دو صورت داخلي و خارجي استفاده كرد. اكثر پلكانهاي فلزي از فولاد نرم با كف پله هايي از جنس چدن يا فولاد نرم ساخته مي شوند.نمونه ای از پیاده سازی ماکت ساختمان توسط پرینت سه بعدی در زیر نشان داده شده است:

 

پرینت سه بعدی

ماکت پیاده سازی ماکت ساختمان توسط پرینت سه بعدی


پلكانهاي حلزوني فولادي:
در صورتي كه اين پلكان براي حداكثر 50 نفر در نظر گرفته شود،استفاده از آن به عنوان پلكان فرار داخلي و خارجي مجاز است و حداكثر ارتفاع كل 9m و حداقل قطر كل 1.5m در نظر گرفته مي شود. اجزاي پلكان حلزوني بسيار متراكم هستند و در مواقعي كه سطح پلان محدود باشد ،اين نوع پلكان يك راه حل محسوب ميشود. همانند ديگر پلكانهاي خارجي فرار كه از فولاد ساخته ميشوند،سطح كف پله ها و پاگردها بايد ضد لغزش باشند و خود به خود آب باران را تخليه كنند.
پلكان فولادي با تير باربر:
اين نوع پلكان عمدتاَ براي پلكانهاي معمولي مورد استفاده قرار مي گيرد،زيرا در اينجا سبكي و نماي زيبا داراي اهميت است و اين اهداف با كمك پروفيلهاي كوچك و پله هاي بدون پيشاني تامين مي گردد براي تهيه تيرهاي باربر پلكان ميتوان از لوله فولاد نرم، ناوداني فولادي، قوطي فولادي يا پروفيلهاي كوچك تير اهن اونيورسال استفاده كرد و انها را به كمك پايه هايي به سطوح فوقاني كف يا لبه هاي پاگرد متصل كرد تا به عنوان تير هاي مورب عمل كند. كف پله ها را مي توان از چوب سخت ،بتن پيش ساخته يا فولاد تهيه كرد و براي ايجاد تكيه گاه پايه هايي از جنس صفحه ،نبشي يا لوله در قسمت فوقاني تير باربر پلكان جوش مي شود.جهت اتصال ستون نرده ها ميتوان از دو سر رزوه شده آنها و يا از پايه هايي كه به سطح خارجي تير باربر پلكان متصل مي شوند ،استفاده كرد
از ديگر پلكانهاي فولادي ميشود به پلكان فرار فولادي ،پلكان فولادي پرسي ، پلكان آلياژ آلومينيوم نيز اشاره داشت.

پلكان فولادي با تير باربر


جزئيات پلكان فولاديجزئيات پلكان فولادي  


1-مقایسه بتن پیش نتجه با بتن مسلح چیست چهار مورد را بنویسید ( تعریف بتن در جا) ؟
ایجاد سنگ مصنوعی درمحل را بتن درجا می گویند ، بتنی که با قدرت زیادی می توان با آن کارکرد را بتن مسلح می گویند که برای دهانه های بزرگ بکار می رود در حالیکه سقف های تیرچه بلوک برای حداکثر m 7 بکار می رود حتی اگر تیرچه سه میلگرد داشته باشد تیرچه ها بین cm 7-2 می باشند . تیرچه پیش تنیده به جای میلگرد وایر دارد . طول این وایرها در حدود m50 است و ضخامتی بین cm 6-5 دارند و از جنس فولاد می باشند . وایر در داخل کانالهایی قراردارد و فرم وایر مرتب به وسیله یک ماشین قوی کشش پیدا می کنند در نتیجه در وایرها انرژی منفی   ( خیز منفی ) به وجود می آید . 

 

 پلكان فولادي


به کمک قالب های فلزی آن ها را اجرا می کنند و تیرچه را بعد از چند روز خارج می کنند و به مقدار سفارش شده می برند و جدا می کنند . این تیرچه ها قیمت زیادی دارند و مزایای آن عبارات است از :
1-    لنگر مقاوم چند برابر افزایش می یابد ( دو برابر خیز منفی آن بسیار کمتر است به طوریکه به جای چندین تیرچه عمل می کند .
2-    نیروی برشی   کاهش می یابد در تیرچه بلوک نیرو   وارد می شود .
3-    در مصرف فولاد بتن ( 30-15 ) ٪ صرفه جویی می شود .
4-    در مقدار مصرف بتن نیز ( 50-30 ) ٪ صرفه جویی می شود . بتن ریزی برای نگهداری انرژی ایجاد شده در وایرها انجام می شود و وقتی کشش به حداکثر رسید صورت می گیرد .
      2)عوامل تعیین کننده بتن مرغوب چیست ؟ سه مورد از پنج مورد را نام ببرید .
1-    نوع شن و ماسه مصرفی از نوع سخت و مقام باشد ( گرانیت ، خارا ، ... )
2-    سیمان به مقدار کافی و از نوع مقامت بالا باشد ( سیمان یرتلند )
3-    آب به میزان حداقل

 

 پلكان فولادي


4-    دانه بندی اصولی       
5-    زلال بودن آب و نداشتن شاخ و برگ درختان
3) مقامت خاک چه تاثیری در فونداسیون دارد ؟
هرچه مقاومت مجاز خاک بیشتر باشد ابعاد فونداسیون کمتر می شود . 
 

پلكان فولادي


4) محل میلگرد ها در فونداسیون چیست و چه زمانی از شبکه صندوقی استفاده می شود ؟
در یک مقطع فونداسیون در پایین کشش و در بالا فشار وارد می شود بنابراین این نیروی کششی را به آرماتور می دهیم.
شبکه حصیری در مقابل کشش مقاومت می کند . این میلگرد ها باید کاملاً در بتن غرق شوند در غیر اینصورت نقش تحمل کششی را نخواهد داشت . در شبکه صندوقی ، یک شبکه در بالا و یکی در پایین قراردارد . اگر در یک فونداسیون کشش مثبت و منفی را داشته باشیم از این نوع شبکه استفاده می کنیم . تغییر جهت کشش در موقع نامعلوم باعث می شود تا شبکه میلگردی را که به طور صندوقی متصل هستند استفاده نماییم . ( در ضمن مقدار این کش منفی هم نامعلوم است ) . 

 

پلكان فولادي

 
عمل میلگرد در فونداسیون برای مقابله با نیروی کشش است و چنانچه نیروی کششی هم در پایین پی و هم در سطح پی پدیدار شود از پی صندوقی استفاده می شود . ( هر چهار بخش شبکه حصیری از میلگرد است . )
5) در ساختمان های فلزی ارتباط ستونها با فونداسیون چگونه است ؟
در فونداسیون بولت ها را می گذاریم ، سپس روی آن بیس پلیت نصب شده و ستون روی آن جوش می شود . اگر نمره تیرآهن ها یکی باشد حداقل تا یک متر ( cm 50 در بالا و cm50 در پایین ) ورقه آهن را جوش می دهیم تا به هم متصل شوند ( از چهار طرف یا دو طرف ) و اگر نمره تیر آهن ها یکی نباشد ، به دو روش می توان این کار را انجام داد . راه حل اول : با یک ورق به اندازه جان ، تیر آهن های پایین را به بالا جوش می دهیم تا با هم در یک سطح قرار گیرند و بعد از یک ورق این دو را به هم جوش می دهیم در این روش سطح جوش بالا می رود به صرفه نیست .

 

پلكان فولادي


اورلب و بستن با سيم 

 

اورلب و بستن با سيم


6) در صورت تغییر سطح روی فونداسیون ( اضافه ارتفاع خاکبرداری ) ، چه مسائلی پیش می آید و چگونه برطرف می شود ؟
اختلاف ارتفاع فونداسیون باعث لنگر و خمش ستون ها می شود . برای این کار ستون های بلند با سطح مقطع بزرگتر در نظر می گیریم . در صورت محدودیت در اندازه و یکنواخت بودن مقطع ستون ها باید به هر صورت لاغری ستون را از بین ببریم . در اینجا از یک قطع رابط استفاده می شود که پرستال نامیده می شود . پرستال ستونچه ای است کوتاه بین پی و ستون که ارتفاع آن حداکثر بین ( 150-120 ) cm است که مقطع بتنی آن دو برابر مقطع ستون های مرتبط و ضلع آن ضلع ستون   و مقطع میلگرد های آن دو برابر مقطع میلگرد ستون می باشد .
در این اجرا باید ابتدا در فونداسیون پیش بینی لازم به عمل آید و به اندازه کافی میلگرد در آن به کار رود . چون پرستال و ستون بعد از پی اجرا می شود و بعد از اجرا پی نمی توان در آن میلگرد به کار برد . در صورتیکه معمار با اجرای پرستال هم مخالف باشد و این اختلاف ارتفاع بخواهد در داخل فضا و مثلاً در اجرای پله تزئینی استفاده کند باید در ارتفاع لازم از پوتر بتنی استفاده کند که نمی تواند برشی در نقشه بالا ایجاد کند پس برای جلوگیری از لنگر ستون می تواند به سه طریق عمل کرد :
1- سطح مقطع ستون را تغییر داد     2- استفاده از پرستال    3- استفاده از پوتر های بتنی جانبی
توجه شود که شناژ این نوع پی ها از نوع شناژ مایل است و گاهی پی 2 و 3 ممکن است به طور یکسره نواری شود . در سطوح شیبدار می توان چند مرحله بتن ریزی کرد . این کار به جای اجرای یک  پی کامل باعث صرفه جویی در بتن میلگرد می شود .
یا ستون ها باید با ارتفاع زیاد شود لاغری اتفاق می افتد و یا ستون تغییر محل پیدا می کند ( استراکچر بهم می خورد ) و بایستی با پرستال این مسئله را حل نمود .
                      

جزئيات پلكان فولادي


7) در صورتیکه در یک ساختمان فلزی یا بتنی بخواهیم در آینده یک طبقه اضافه کنیم ، چه مسائلی پیش می آید و باید در نظر گرفته شود ؟ ذکر اندازه الزامی است .
در ساختمان های فلزی طبقه بندی   ادامه می یابد و در ساختمان های بتنی میلگرد های انتظار را با ارتفاع 120 می گذاریم تا وصله ی آرماتور در محل برش اتفاق بیفتد .
8) نقش کش کمربند چیست ؟ و دیتایل اجرایی آن را رسم کنید . ( در سقف های تیرچه بلوک )
کش کمربند جهت اتصال نیروهای وارده به تیرچه های کناری خواهد بود و دیگر اینکه در تیرچه ها یک کمانش و حرکت رو به پایین و برگشت به صورت آنی اتفاق نیفتد و ایجاد ترک در گچ سقف نشود .
برای جلوگیری از خیز تیرچه که در دهانه بیش از 4 متر به کار می رود ( خیز آنی ) ( به دلیل متراکم بودن نیرو و تمرکز آن بر روی تیرچه ) این نیرو توسط کش کمربند از یک تیرچه به سایر تیرچه ها منتقل می شود .
برای اینکه سطح کف سازی ما ترک نخورد از مش حرارتی استفاده می کنیم . یعنی یک شبکه میلگردی که برای جلوگیری از ترک خوردن سطح بتن در موقع بتن ریزی به کار می رود .
به عبارت دیگر کش کمربند پوتری است که عمود بر تیرچه ایجاد می شود یعنی برداشتن بلوک های در مسیر مستقیم و برداشتن قالب زیر آن و گذاردن میلگرد کششی و فشاری و بتن ریزی تیرچه ها را به هم متصل کنیم و تا حدودی از حرکت انفرادی تیرچه ها در خمش جلوگیری کنیم تا سقف ها «گچ و خاک و سفید کاری » نترکد .

جزئيات پلكان فولادي


تگها: Building   پلكان فولادي با تير باربر   پلكانهاي حلزوني فولادي   پلكانهاي فلزي   جزئيات پلكان فولادي   ساختمان سازی   کاربرد پرینتر سه بعدی در ساختمان سازی   
 
HyperLink
ارسال نظر در مورد این مطلب
نام :  
آدرس ایمیل :  
متن پیام :  
کد امنیتی :  
   
   
نظری برای نمایش وجود ندارد