HyperLink
 
کاربرد پرینت سه بعدی در ساختمان سازی بخش چهاردهم
تاریخ درج: ١٣٩۴/٠٩/٠۵

ماکت زیر طرحی از اسکلت بندی ساختمان است که توسط چاپگر سه بعدی پیاده سازی شده است:

 

پرینت سه بعدی

ماکت پیاده سازی اسکلت بندی ساختمان توسط پرینتر سه بعدی

32)ديتايل مربوط به پاسخ سؤال 24:  
33) مقدار آب بتن در حالت استاندارد و مطلوب چقدر است و در صورتي كه از اين مقدار كمتر يا بيشتر شود چه مسائلي پيش مي آيد ؟
آب بتن نمي تواند آب شرب باشد چون مخارج آن بالاست و معمولاً از آب جاري و شرب استفاده مي كنند . گل مقاومت بتن را كاهش مي دهد . حرارت مطلوب آب بتن بين   27-18است . حرارت زياد يا كم ايجاد مسائلي مي كند درنسبت آب به سيمان براي اكثر مخلوط ها بين 4/0-7/0 متغير است .
ج 35 .جنس قالب بايد مشخص شود . در حدود ساختمان هاي سري كه فونداسيون يك شكل دارند و در محل هاي فولادي بهتر است در ساختمان هاي موردي كه ، ابعاد زيادي ندارند از چوب و غيره استفاده مي كنند . چوب اين قالب ها از نوع درخت هاي سوزني كه صمغ به خصوص دارند ( چوب هاي روسي ) است . زيرا آب اين چوب ها به حداقل مي رسد نئوپان بسيار مناسب است در چوبها بايد چوب الوار و تراشيده شده باشد و به روغن سوخته آغشته گردد تا جذب آب را كاهش دهد . در كف بتن مگر به ضخامت cm (10-7 ) به كار مي رود تا كف بتن صاف باشد و تماس با خاك نداشته باشد و قالب بندي در سطح صاف و مسطح انجام گيرد تا جذب آب كم شود . تخته قالب بندي بين 30-20 و ضخامت پايه 5-4-6/3-2/3-8/1 سانتيمتر است . عرض پشت بند آن cm 10-8-6 و ضخامت cm 6-4 است . تخته ديگري كه به است ( به شكل چوب چهار تراش )   و بالاخره گوه براي قالب بندي مورد استفاده قرار مي گيرد . براي قالب بندي از اين تخته ها استفاده مي كنيم تخته ها را روي هم قرار مي دهيم به طوريكه در يك بار باشد . طول آن ها بسته به فونداسيون است و عرض آن در حدود cm 90 مي باشد . اين تخته ها با پشت بند به هم متصل مي شود كه در مقطع و نما مانند روبرو است .
روي تخته قالب بندي فاصله محور تا محور پشت بندها 29 برابر ضخامت چوب است اين كار قدرت زيادي به قالب مي دهد به خصوص كه در مراحل اول قالب ريزش فشار و لرزش و ويبراته كردن نيز اعمال مي شود . از گوه براي مقاومت بيشتر استفاده مي كنند قالب بايد در مقابل آب مهار شود در ديوارهاي چهار گوش قالب يك تخته مثلثي شكل متصل مي كنند اين فرم جذب آب را كم مي كند گچ زنده پشت آن ريخته مي شود و بعد از نيم ساعت ديگر براي ما اهميتي ندارد .
در اينجات كنج بسيار مهم است و بايد دقت كرد تا آب بتن خارج نشود اگر دو تخته به هم ميخ شوند در فونداسيون در اين محل ايجاد خواهد شد . در ايجاد فشار دو چوب با ضخامت بيشتر به دو تخته ديگر فشار وارد مي كنند . حصيري در كف قالب وجود دارد ميلگردها تا cm80 در بتن بالا مي آيند و آجدار هستند ( ميلگردها انتظار يا راول ) كه بعداً با ميلگرد هاي ستون درگير مي شوند ، اين ميلگردها در فاصله هايب مناسب خاموت دارند . 

 

 كنج


36) مقطع ستون چه اشكالي دارد و چگونه قالب بندي و اجرا مي شود ؟
مقطع ستون مي تواند به اشكال مختلفي وجود داشته باشد : دايره ، بيضي ، Lشكل و در نوع دايره و بيضي چوب بهتر است . براي ستوني كه مقطع پايين و بالاي آن يكي نباشد معمولاً بتن ريزي نمي كنند ، بلكه ابتدا قالبي به اندازه مقطع كوچك در نظر مي گيرند و در قسمت هاي پايين كه ستون پهن تر شده پوشش كاذب به كار مي برند . در صورتيكه مقطع ستون دايره باشد براي تميز درآوردن دايره به اين شكل عمل مي كنند:

 

مقطع ستون

 
37) قالب بندي پوتر بتني را شرح دهيد ( ديتايل اجرايي ) .
حتماً از يك تخته در زير قالب استفاده مي كنيم اگر تخته جوابگو نباشد دو تخته به كار مي ورد حداقل از يك يا دو قطعه تخته بايد استفاده كرد . چرا كه تمام وزن ساختمان را پوتر ها تحمل مي كنند . براي نگهداري تخته برعكس فونداسيون تخته اي بزرگ در زير تخته ها استفاده مي شود و در زير آن الوار ( سرشمع و شمع ) قرار مي گيرد كه به صورت چهار تراش است تا تخته را به خوبي نگه دارد . ( هم مي تواند چهارگوش باشد وهم الوار ويا گوه ) بر روي زمين سخت مي شود 
اين نحوه اتصال خيلي مهم است و تا 17 روز بايد دست نخورده باقي بماند درحاليكه پوتر خشك شده باشد بايد سرشمع و شمع باقي بماند در اين مدت نگه داري شود درحاليكه در قالب بندي ستون اين طوري نيست و حتي مي توان به آن آب داد قبل از انجام كار .
17 روز             75%
28 روز             90%
حائل هاي فلزي بهتر است چون استقرار آن بر روي زمين بهتر و راحت تر انجام مي گريد براي همه ي قالب بندي هاي عمودي اگر درجه حرارت در  7 در مناطق گرم و خشك از بتن مخصوصي استفاده مي كنيم كه ( در مدت طولاني خود را مي گيرد . سيمان پرتلند زودگير است نه دير گير ) تبخير آب به كندي درآن صورت مي گيرد هرچه درجه حرارت بالارود تبخير آب سريعتر مي شود و قالب را بايد سريعتر برداشت ابعادش از ابعاد فونداسيون بيشتر است در نتيجه تبخير آب سريعتر مي شود و به آن بايد آب داد در اينجا از سيمان كند گير استفاده مي كنيم كه در مدت طولاني خود را مي گيرد . سيمان پرتلند زودگير است نه ديرگير . در  7 ، بعد از 12 ساعت قالب را بر مي داريم اگر درجه حرارت بالا رفت قالب را زودتر بر مي داريم.
وضعيت استقرار قالب         درجه حرارت  7        درجه حرارت 15
قالب هاي عمودي             12 ساعت         9 ساعت    
كف دال (بدون برداشتن سرشمع و شمع) 17 ساعت         15 ساعت
كناره دال يا پوتر               7 روز             5 روز
زير كف سازي بتني(بدون برداشتن سرشمع و شمع) 5 روز      3 روز
كف دال : بتن بعد از يك روز خشك مي شود صفحه ي موجدار براي اين است كه بتن به قالب بچسبد اين شيوه ضخامت زيادي دارد و از طرفي به علت وجود هوا در اين نحوه اجرا بهترين عايق صوتي و حرارتي است در زير آن با نبشي سقف كاذب قرار مي دهند اين سقف مقاوم ترين سقف در برابر زلزله است .
از يك متري پلها ي قطر ميلگرها شبكه حصيري را با اتكا افزايش مي دهيم و صلبيت زيادي ايجاد مي شود . تيرچه بلوك و كمپوزيت بالاترين مقاومت را به همين دليل در برابر زلزله خواهند داشت در پوتر بندي نبايد بتن ريزي كرد و يا بايد در يك مرحله بتن ريزي را اجرا نمود ولي در مورد ستون ها و غيره اگر بتن كم آمد مي توانيم در روز بعد بتن ريز كنيم . اگر نتوان در يك مرحله بتن ريزي كرد بايد در مرحله دوم اين كار را انجام داد . در اينصورت بتن ريزي بايد در مرحله واريز قطع شود كه كمان صفر و نيروي برشي در آنجا حداكثر است .
 

كف دال


38) انواع فونداسيون هاي پيش ساخته را نام ببريد .
1- پي پيش ساخته با بار گذري كم يا متوسط . در ساختمان هاي مسكوني و اداري كم ارتفاع از نظر پي از نوع اول استفاده مي شود در كارخانه   پي مورد نياز را درنظر مي گيرند و تبديل به سه اندازه cm 30 مي كنند . درست درمركز به اندازه مقدار ابعاد ستون و با توجه به شكل آن ها با cm 4 اختلاف ( cm 2 از هر طرف ) حفره اي ايجاد مي كنيم .  
        ارتفاع كل پي   ارتفاع حفره   
ستون را به دو حائل روي زمين نگه مي دارند و در cm 2 در نظر گرفته شده دو غاب سيمان مي ريزند براي جلوگيري از شكستن كنج ها در كارخانه هاي در اين نواحي نبشي كارگذاشته مي شود ( در چهار طرف حفره ) براي استقرار كافي ستون در حفره با گوه فلزي بين اينها قرار مي دهند . در داخل فونداسيون شبكه حصيري و در كارخانه پيش بيني و گذاشته مي شود براي اينكه زيركار سخت و محكم شود از بتن مگر استفاده مي كنند .
نوع دوم بارگذاري : اين اجرا در كارخانه پيش بيني مي شود . ستون روي اين بيس پليت متصل مي شود ( به كمك بيس پليت دوم )  .   باقيمانده را با بتن سيمان 330 و ويبراسيون پر مي كنند . اين بيس پليت ها را با پيچ به هم متصل مي كنند تا ستون در حالت شاغولي نگهدارد و فونداسيون براي تكميل آماده مي شود . ارتفاع چنين ستوني بايد هميشه تا   ارتفاع پيش بيني شده براي آن در نظر گرفته شود .  
 

نوع دوم بارگذاري


39) انواع كف هاي پيش ساخته بتني را نام ببريد .
1- مجوف         2- مركب         3- بلوكي         4- دانه زنبوري
40) اتصال ستون به ستون را شرح دهيد همراه با دو ديتايل ( در دو نوع بارگذاري سبك و سنگين ) .
در نوع دوم بارگذاري سنگين و سبك اين نوع اتصال را بررسي مي كنيم چون فشار نيرو در محور عمودي است و به صورت روبرو ستون ها را متصل مي كنيم . در ستون هاي غير پيش ساخته تا ارتفاعي ميلگرد ها را بالا مي آوريم در اينجا هم اين مسئله را رعايت مي كنيم .
 

اتصال ستون به ستون


درمورد بارگذاري كم ومتوسط :

 

 بارگذاري كم ومتوسط


در بارگذاري زياد :  
حداقل فاصله دو ستون بايد به اندازه يكي از اضلاع ستون باشد و اگر مقطع مستطيل باشد ضلع بزرگ تر را در نظر مي گيريم .
41 ) نحوه اتصال پوتر به ستون چگونه است ؟ ( پوتر پيش ساخته )
اين اتصالات در كارخانه مهيا مي شود  و در محل با پيچ و مهره سخت مي گردند . انواع اتصالات : 1- ماهيچه     2- نبشي         3- ساده ( چنگكي ) .
حالت اول : در اين حالت اتصال پوتر به ستون را داريم در نمونه AB از قالب هاي كارخانه اي آن به شكل زير استفاده مي شود .  
اگر بارگذاري خيلي زياد نباشد و اتصال پوتر به ستون ها خيلي صلب نباشد كافي است بعد از اينكه ميلگرد ها را از آن رد كرديم با بتن درجا پركنيم .

 

بارگذاري زياد


صلب : در كارخانه به پوتر و ستون شاخك هايي وصل شده كه ميلگرد از لاي آن شاخك ها عبور مي كند بعد آنرا با بتن درجا پر مي كنيم . صلب كامل فقط در بتن درجا است . اگر نبشي به كار رفت اتصال به صلب است ( بدترين ، حالت استفاده كه اتصال ساده است و در مقابل زلزله مقاومت كمي دارد )
اتصال دوم به كمك نبشي : مقاومت اين نبشي ها بسيار زياد است و به كمك بلت هاي محكمي در بتن قرار مي گيرند و براي اينكه در اثر فشار لبه ها با هم تماس پيدا نكنند از پره هايي در داخل آن ها استفاده مي كنيم . حالت هاي ماهيچه از اين حالت مقاوم تر است . ابعاد نبشي از بر پل بيشتر در نظر گرفته مي شود ( تا 9 متر جواب مي دهد ) .
اتصال نوع آخر : سطح اتكاي خوبي مانند نوع ماهيچه وجود ندارد .
42.تعريف بتن چيست؟
سنگ مصنوعي است كه تركيبات متناسب شن و ماسه و سيمان و آب آنرا بوجود آورده بتن در مقابل كشش مقاومت ندارد وانرا با ميلگرد مسلح مي كنند.
43.آيا مي شود يك طبقه ساختمان بتني رااز فولاد ساخت؟
بله وقتي ميلگردهاي ساختمان بتني بالا مي ايند از بيس پليت استفاده كرده و روي ان اسكلت فولادي را قرار ميدهند تيرچه وبلوك بتن پيش ساخته هستند كه ميتوان با بتن درجا تركيب شوند.
44.اگر ستون بصورت مخروط باشد چگونه  آنرا اجرا مي كنند؟
در اينجا سطح مقطع بالا را در نظرگرفته وبا توجه به آن ستون را اجرا ميكنند. سطح دايره 85% از مستطيل مقاومت بيشتر دارد.
45.آرماتورهاي عمودي كه در سقف هستند در حال اجرا ديده مي شوند به چه منظور است؟
ميلگردهاي انتظار هستند كه در اجراي سقف هاي كاذب كاربرد دارند.
46.در ساختمانهاي فولادي درز انبساط چراو چگونه اجرا ميشود؟
در ساختمانهاي فولادي 15-20 چون ضريب انبساط فولاد بيشتر است درز انبساط در تمام طبقات اجرا ميشود و ستونها در دو طرف درز قرار ميگيرند و دو قسمت درز انبساط از هم مجزا هستند.
47.نحوه اجراي پنجره در ساختمانهاي اسكلت فلزي چگونه است؟
روي جداره هاي بعضي از ستونها بيس پليت متصل كرده اند تا بعداَ پنجره ها را به ان متصل كنند هر كجا كه بخواهيم قطعات فلزي را به بتن اتصال دهيم از بيس پليت استفاده مي كنيم .
48.نحوه اجراي ستون و استقرار آن در محل چگونه است؟
قبل از بتن ريزي آكس ستونها مشخص شده و براي اينكه ستونها را بريزند قبل از آن ستونچه هايي كوتاه به نام پاستون يا رامكا ميريزند و روي آن سيمان بسته و ستون را در محل واقعي خود قرار مي دهند و اجرا ميكنند.
49.تفاوت پوتر اصلي و فرعي در چيست ؟
 تفاوت پوتر اصلي و فرعي در اينست كه پوتر اصلي نقش باربري دارد.
50.ميلگردهايي كه مانند چنگك در كف ساختمان در حال اجرا به چشم مي خورند چه نقشي  دارند؟
حايل هايي كه براي عمود نگهداشتن ستونها قرار مي دهند را به اين چنگك ها متصل ميشوند.
51.نقش كش كمربندي چيست؟
انتقال نيروي واحد و منفرد به تيرچه هاي اطراف كه در دهانه هاي بزرگتر تعداد بيشتري ميشود. يعني بجاي اينكه تيرو به يك تيرچه وارد شود بكمك اين عمل به تيرچه هاي ديگر انتقال مي يابد.
52.اگر بخواهيم از محل درز انبساط لوله هاي تاسيسات را عبور دهيم چه بايد كرد؟
چنانچه درز انبساط از محل لوله هاي تاسيسات مانند لوله هاي آب و يا كانالهاي كولر عبور كند بايد دور كانالهاي كولر را برزنت يا آكاردئوني استفاده كنيم و لوله هاي آب را بصورت مارپيچ استفاده نماييم.
53.چه زماني علاوه بر تيرچه بلوك از بتن در جا هم استفاده ميشود؟چرا؟
ارتفاع بتن در جا از ارتفاع تيرچه بلوك كمتر است ودر سرويسها ممكن است مسير لوله هاي فاضلاب به تيرچه ها برخورد كند به همين دليل در بعضي جاها علاوه بر تيرچه بلوك از بتن در جا هم استفاده ميشود.


تگها: Building   انواع فونداسيون هاي پيش ساخته   انواع كف هاي پيش ساخته بتني   ساختمان سازی   صلب   قالب بندي پوتر بتني   كف دال   مقدار آب بتن در حالت استاندارد و مطلوب   مقطع ستون   کاربرد پرینتر سه بعدی در ساختمان سازی   
 
HyperLink
ارسال نظر در مورد این مطلب
نام :  
آدرس ایمیل :  
متن پیام :  
کد امنیتی :  
   
   
نظری برای نمایش وجود ندارد