HyperLink
 
کاربرد پرینت سه بعدی در ساختمان سازی بخش پانزدهم
تاریخ درج: ١٣٩۴/٠٩/٠۵

54.نقش خاموت چيست؟
نيروهاي برشي را تحمل مي كند وكار فرعي ان عمود نگه داشتن ميلگردهاست.

ماکت زیر توسط چاپگر سه بعدی طراحی شده است:

 

پرینت سه بعدی

ماکت اسکلت بندی ساختمان توسط چاپگر سه بعدی

55.علت اينكه در ارتفاعهاي زياد از شمعهاي يكسره استفاده نمي كنند چيست؟
چون با افزايش ارتفاع لاغري ستون اتفاق مي افتد.
56.انواع ارماتورهاي مصرفي در كارهاي ساختماني را نام ببريد.
سه نوع آرماتور در كارهاي ساختماني بكار مي رود.
تفاوت در ميزان كربن و چدن است.
57.تركهايي كه در سقف هاي تيرچه بلوك است در اثر چه مواردي بوجود مي ايند؟
1.حرارت 2.تيرچه ها حركت نوساني خواهند داشت و هرچه تيرچه بعد از هر نوسان به سر جاي اوليه بر مي گردد در نتيجه سقف ترك بر مي دارد.
58.آيا ميلگردها را جوش مي دهند؟چرا ؟
ميلگردها را نبايد جوش داد چون مقاومتش كاهش مي يابد.
59.چرا در سرويسها از بتن درجا استفاده مي كنيم؟
چون ممكن است هنگام گذاشتن سنگ ،سنگ بر روي تيرچه بيفتد.
60.سر ستون چيست؟
قسمتهاي باربري كه تغيير فرم ميدهد و ما در ان قسمتها از ستونهاي 50*50 استفاده مي كنيم در بالاي اين ستونها ،سر ستون قرار مي گيرد تا بار بيشتري تحمل كند.
61.چرا دور ستون را فارسي بر مي كنند ؟و فارسي بر يعني چه؟
فارسي بر يعني چرخ كردن ستون و از حالت تيز بودن در آوردن .و علت آن جلوگيري از ريزش گچ يا بتن بهنگام ضربه است.
62.در نماي دايره اي شكل ، ستونها بايد از چه چيز تبعيت كنند؟
از مركز دايره تبعيت ميكنند و در نماكاري ، عرض سنگها و ... كمتر مي شود.
63.نيروهاي وارده بر تيرچه را آناليز كنيد.
1.نيروهاي فشاري 2.نيروهاي كششي 3.نيروهاي برشي
 

نيروهاي وارده بر تيرچه


64.تغيير رنگ پداستال با ستون بعلت چيست؟
چون بتن در دو مرحله ودو زمان مختلف صورت ميگيرد.
65.درصد شن و ماسه در بتن به چه عاملي بستگي دارد؟
بستگي به طول ميلگردها دارد.
66.چند نوع تيرچه وجود دارد؟
1.تيرچه با ارتفاع بلند(براي كلاس و امفي تئاتر )
2.تيرچه با ارتفاع كوتاه(براي قسمت اداري)
67.اگر زماني مجبور بوديم در يك زمين با مقاومت كم ،ساختمان بنا كنيم ، چه بايد كرد؟
سه راه وجود دارد:1.چاه ميزنيم سپس در چاه آرماتورگذاري و سپس بتن ريزي ميكنيم.
                      2.مقاومت خود خاك را زياد ميكنيم بطوريكه خاك را بر مي داريم و بعد لايه لايه كمپك مي كنيم وماسه و آب مي دهيم تا خاك سفت و محكم شود.
                     3.در بنا از مصالح سخت و محكم استفاده مي كنيم.
68.چگونه يك ساختمان را بنا مي كنيم و چه اعمالي بايد انجام دهيم؟
ابتدامختصات را مشخص مي كنيم سپس ساختمان را نسبت به مختصات پياده و بنا مي كنيم و اين مختصات بايد حتماَ در دو راستا باشد و يك خط و يك نقطه را بايد داشته باشيم.
69.نيروها در ساختمان به كدام قسمت فوندانسيون وارد مي شود؟
وقتي كه نيروها به فوندانسيون منتقل ميشود اگر مقطع بزنيم يك مستطيل شكل داريم و مي بينيم كه نيروها به يك نقطه مركزي وارد مي شود.
70.چه عواملي را بايد در ستونها در نظر بگيريم؟
1.نيروهاي وزن ساختمان كه به صورت عمودي وارد مي شود.
2.نيروهاي زلزله و باد(نيروهاي افقي) عدم تقارن در دو طرف ستون اختلاف وزن باعث نشست مي شود.
71.سقفها به چند صورت هستند؟
بتني - تيرچه بلوك – لانه زنبوري – مجوف – مركب
72.چرا بعضي از تيرها عمودي و بعضي افقي هستند؟
تيرچه روي پوتر باربر قرار ميگيرند. براي همين بعضي تيرچه ها عمودي و بعضي ديگر افقي قرار مي گيرند و به صورت متقاطع ديده مي شوند.در پوترها وستونها هميشه تقارن رعايت ميشود و اين درصدي از ضريب امتحان در كار استاد كار است معمولاَ در قسمت فشاري آرماتور كمتر از قسمت كششي است.
73.كاربرد ميلگردها در پي چيست؟
وقتي نيروها به فونداسيون منتقل مي شود اين نيروها به وسط پي وارد مي شود كه از وسط شروع به خم شدن پي مي شود. كه 6-9 kg فشار را (200-300kg ) تحمل مي كنند. و چون كشش بتن كم است از مياگردها استفاده مي كنيم تا كشش را بيشتر تحمل كند.
74.براي بالا بردن مقاومت مجاز خاك چه تدابيري بايد انديشيد؟
1.ابتدا بايد خاك را متراكم كرد يعني جرم مخصوص ان را اضافه كنيم و مقاومت ان را بالا ببريم (compact )
2.بايد مصالح را جايگزين كرد ع بايد خاك را برداشته و جاي ان مصالح ديگري براي مقاومت بيشتري مي ريزيم (البته بايد هزينه حتي المقدور پايين نگه داشته شود)
75.پي را بر چه اساسي طراحي مي كنند؟
1.مقاومت خاك 2.وزن ساختمان 3.منطقه اي كه در ان ساختمان ساخته ميشود
76.از شناژها چه استفاده هايي مي شود؟
انتقال نيروهاي عمودي به شناژهاي افقي – جلوگيري از حركت افقي ستونها – جلوگيري از حركت فونداسيون – ارتباط فونداسيونهاي بالا و پايين – جلوگيري از نشست فونداسيون
77.نقش قاب چيست؟
پل و ستون مقاطع را قاب گويند. جهت اصلي از بادبند استفاده مي كنند و در جهت اصلي از قاب اولين و اخرين نيرو بار بيشتري دارند . بنابراين بادبند اول و اخر مهم تر از وسط است (تقارن را هميشه بايد در نظر گرفت) پل و ستون و بادبند بايد طوري باشند كه در يك نقطه همديگر را قطع كنند و از يكسري صفحه براي انتقال نيروها استفاده مي شود.
78.پوشش هاي ساختمان چند دسته اند؟
آهن و ضربي – تيرچه – بتن در جا
ارتفاع سقف تيرچه بلوك 25-50 و بتني 15-20
79.رابطه بين ارتفاع پوتر و مقدار ميلگردها چيست؟
هر چه ارتفاع پوتر بيشتر باشد مقدار ميلگردها كمتر است
80.تيرچه چيست؟
تيرچه شاه تيري است كه سطح باربري ان 50cm است و كمترين مقدار مصالح را در ساختمان مصرف مي كند.
81.تيرچه هاي پيش فشرده، پيش تنيده و پيش ساخته را نعريف كنيد.
پيش تنيده:مقاطع داخلي را مي كشيم ،بتن ريزي كرده مقاطع را آزاد كرده و انرژي پيش تنيدگي به ان ميدهيم كه تحمل بار را داشته باشد بعد از كشيدگي بتن مي ريزند
پيش فشرده:اگر بتن بريزند و بعد بكشند  پيش ساخته:از قبل ساخته شده است.
82.انواع ميلگرد را با ذكر مقاومت آنها را نام ببريد.
1.ميلگرد ساده (مقاومت 2200kg/ ) 2.عاجدار 1.عاجدار مارپيچ (مقاومت 3000kg/ )

2.عاجدار هفت و هشت (مقاومت 4000kg/ ) .ميلگرد با مقاومت خيلي بالا (مقاومت 5000-6000kg/ )


تگها: Building   انواع ارماتورهاي مصرفي در كارهاي ساختماني   بتن درجا   تغيير رنگ پداستال با ستون   ساختمان سازی   سر ستون   شمع هاي يكسره   نقش خاموت   نيروهاي وارده بر تيرچه   کاربرد پرینتر سه بعدی در ساختمان سازی   
 
HyperLink
ارسال نظر در مورد این مطلب
نام :  
آدرس ایمیل :  
متن پیام :  
کد امنیتی :  
   
   
نظری برای نمایش وجود ندارد