HyperLink
 
کاربرد پرینت سه بعدی در ساختمان سازی بخش نهم
تاریخ درج: ١٣٩۴/٠٩/٠۵

حذف رد فولاد زير سقف
اثر داغ آهن در سقف هاي ضربي به صورت خط تيره اي روي گچ مشاهده مي شود ولي در سقف کرميت به علت پايين تر بودن سطح بلوکها از تيرچه ها، پوشش گچ و خاک در زير تيرچه ها نسبت به بقيه نقاط سقف بيشتر است و همين امر سبب کاهش جذب ذرات معلق مي شود. بنابراين سايه فولاد بال تحتاني تيرچه ها مشاهده نمي گردد.
همانطور که ملاحظه می کنید نمونه ای از پیاده سازی اسکلت بندی ساختمان توسط پرینتر سه بعدی در زیر نمایش داده شده است:

 

 

پرینت سه بعدی

ماکت پیاده سازی اسکلت بندی ساختمان توسط پرینتر سه بعدی
 

سهولت اجراي داکت (بازشو)
به علت فاصله زياد تيرچه ها (73 تا 100 سانتي متر محور به محور ) ايجاد داکت درسقف جهت عبور لوله هاي تاسيساتي نصب دودکش موتورخانه و شومينه نصب توالت ايراني و يا عبور کانال كولر به راحتي امکان پذير است و نياز به قطع کردن تيرچه ها نمي باشد.
نظارت بر اجراي سقف در طول اجرا
اكيپ هاي خاصي جهت نظارت بر سقف ها آموزش ديده اند تا در صورت تمايل مشتري در طي اجراي سقف ها نظارت مستمر بر نحوه عملكرد مجريان صورت پذيرد و از سلامت اجراي سقف چه از نظر فني و چه از نظر زيبايي اطمينان كامل حاصل گردد.
ارائه ضمانت نامه
اين شرکت باربري سقف هاي کرميت را که مطابق با ضوابط اجرايي و تحت نظارت مهندسين شرکت اجرا شده باشند ، با ارائه ضمانت نامه تضمين مي کند.
کاهش مصرف بتن و وزن کمتر سقف
به علت فاصله زياد تيرچه ها (حدود 75 سانتي متر محور به محور ) از مصرف بتن در حدود 20% نسبت به تيرچه و بلوک معمولي کاسته شده و نهايتا" وزن سبک تر مي گردد. استفاده از بلوک هاي پوکه اي و بلوک هاي پلي استايرن کرميت يا سيستم کامپوزيت نيزدر کاهش وزن موثر است.
مقاومت نهايي و شکل پذيري بالا
محاسبات و آزمايش هاي بارگذاري روي سقف نشان مي دهد که گسيختگي اين سيستم پس از تغيير شکل هاي بسيار زياد اتفاق مي افتد. « گسيختگي نرم» و اين رفتار سقف از نظر ايمني مطلوب است
مزاياي سقف كامپوزيت كرميت
کاهش وزن سقف کاهش مصرف تيرچه  کاهش هزينه هاي تمام شده
عدم نياز به محل دپوي مصالح  سهولت اجراي داکت و عبور تاسيسات
سهولت اجراي سقف با دهانه هاي بلند  نداشتن لرزش نسبت به سيستم کامپوزيت معمولي
کاهش وزن سقف
از آن جا که در اين سيستم بلوک حذف مي شود، وزن بلوک از وزن سقف کاذب کاسته مي شود، اين کاهش وزن حدود 10% کاهش مصرف تيرچه ، 7% کاهش وزن در اسکلت و فونداسيون ساختمان نيز خواهد داشت.
کاهش مصرف تيرچه
از آن جا که آكس به آکس تيرچه ها در سقف کامپوزيت حداقل 85 سانتيمتر مي باشد، اين امر باعث کاهش مصرف تيرچه و در نتيجه کاهش هزينه ها مي شود.
سهولت اجراي داکت و عبور تأسيسات
خالي بودن فضاي خالي بين تيرچه ها امکان عبور تمام کانالها، داکتها، لوله هاي برق و ديگر تأسيسات را به راحتي فراهم مي نمايد.
نداشتن لرزش نسبت به سيستم کامپوزيت معمولي
با توجه به آنکه تيرچه هاي فلزي کرميت داراي جان باز هستند و در هنگام اجرا جان تيرچه کاملا" از بتن انباشته مي شود، سقفهاي کرميت داراي لرزش نيستند.
سهولت اجراي سقف با دهانه هاي بلند
سنگين بودن وزن بلوک و در نتيجه وزن زياد سقف باعث خزش بتن و ايجاد خطر در هنگام زلزله مي گردد که همواره يکي از مسائل خطر آفرين انواع سيستمهاي تيرچه بلوک با دهانه بلند مي باشد. در سقف کامپوزيت کرميت با توجه به سبکي وزن سقف و کاهش بار وارده به تيرچه ها ، اجراي دهانه هاي بلند با اطمينان خاطر بيشتري انجام گرفته و تنش بتن مانند تمام سيستمهاي سقفهاي کرميت بسيار پايين باقي خواهد ماند و بتن را دچار خزش ننموده و ضريب مقاومت سقف بالا مي باشد.
كاهش هزينه هاي تمام شده
كاهش وزن تير چه مصرفي ، كاهش هزينه هاي بلوك ، كاهش هزينه هاي حمل و نقل ، كاهش وزن اسكلت و فونداسيون ، نداشتن پرت ، سرعت اجراي بالا ، نصب سقف كاذب با كمتر از نصف هزينه سقفهاي كاذب موجود در بازار ، در مجموع باعث كاهش هزينه ساختمان ميگردد.
به طور مثال چون هر قالب فلزي براي حداقل سي بار استفاده ، طراحي و ساخته ميشوند ميتوان با تعداد محدودي از اين قالبها مساحت زيادي سقف اجرا نمود.
معمولا" اين موضوع در زمان اجرا با خريد يا كرايه تعداد مشخصي قالب انجام ميشود كه فقط شامل دو بار كرايه حمل ( رفت و برگشت قالب به كارگاه) انجام مي گردد و از هزينه بالاي حمل بلوك يا يونوليت و پرت زمان حمل جلوگيري ميشود. ضمنا" بهاي بلوك و حمل آن كه در ابتداي پروژه بايد هزينه گردد، صرفه جويي مي شود . در صورت نياز بخشي از اين هزينه نه تمامي آن به صورت سقف كاذب ، آن هم در انتهاي پروژه هزينه خواهد شد.
سقف کامپوزیت
سقف های کامپوزیت سقفهایی هستند که ترکیبی از فولاد و بتن برای اینکه یکپارچگی این سقف رعایت شوند شود از برشگیر (ناودانی)استفاده می شود که این نبشی با بتن درگیری ایجاد کرده و یکپارچگی درست می کند و چون تیرهای فرعی کمپوزیت به علت گیردار بودن تیرهای اصلی و با توجه به لنگر پوش (لنگر زلزله) بتن روی تیرهای اصلی نمی تواند به مقاومتش کمک کند .
میلگردهایی که روی سقف کامپوزیت قرار دارند میلگردهایی حرارتی هستند که به صورت مش ساخته شده باعث یکپارچه شدن بتن و درگیری با سقف کامپوزیت می شود وبا جوش دادن به تیرهای فرعی مانع ترک خوردن بتن می شود .
قالب بندی این سقفها معمولا از تخته کوبی استفاده می شود و بعد از اتمام بتن ریزی نایلون باعث راحت جدا شدن تخته ها می شود و در برخی موارد از یونولیت استفاده می شود که به علت محکم نبودن باید شمع کوبی کنند و مشکلات اجرایی بیشتری دارد و دلیل دیگر اینکه یونولیت زیر سقف می ماند و ما نمی توانیم از فضای زیر سقف کامپوزیت که تیر های فرعی آنها معمولا زنبوری هستند برای عبور لوله تاسیساتی استفاده کنیم در ضمن عایق خوبی برای حرارت بالا نیست.
در قالب بندی تخته کوبی مهمترین مزیت آنها این است که در زیر سقف کامپوزیت خلائی وجود دارد و از این خلا برای لوله های تاسیساتی استفاده می شود.
یکی از مزیت های سقف کامپوزیت قدرتمندی آن نسبت به سقفهای تیرچه بلوک است چون یکی از راههای یکپارچه کردن رفتار ستون ها در هنگام زلزله از طریق سقف می باشد و سقف کامپوزیت به دلیل برش گیر های نصب شده روی تیرهای فرعی یکپارچگی بین فولاد و بتن ایجاد شده و در اطراف ستونها هم همین طور در نتیجه ستون ها در هنگام زلزله رفتار یکپارچه دارند ولی در سقف تیرچه بلوک این گونه نیست.
کلا درباره سیستم های خمشی باید گفت در این سیستم تمام تیرهای اصلی گیردار عمل می کنند و معمولا از پروفیل های سالم استفاده می کنند (لوله زنبوری نباشد)چون اصلا دارای لنگر می باشند و در نتیجه باید آنجا ورق بزنیم و ثانیا لنگرماکزیمم برش در یک سوم تکیه گاهها وجود دارد. ما باید در صورت استفاده از زنبوری آنجا را پر کنیم و ما هم وسط را پر کرده و هم گوشه را پر می کنیم و این تنها وقتی است که ما پروفیل نداریم مگرنه بهتر است از پروفیل استفاده شود
سقف کُرمیت
در سیستم سقف کُرمیت از تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن استفاده می شود. در ساخت تیرچه های مذکور از یک تسمه، در بال تحتانی و نیز یک میلگرد خم شده در جان استفاده می شود. برای پرکردن فضای خالی بین تیرچه ها از قالب های ثابت مانند بلوک های سیمانی، پلی استایرن، طاق ضربی ، قالب های موقت فولادی (کامپوزیت ) و یا هر پرکننده سبک استفاده می شود. فواصل تیرچه ها بسته به نوع قالب از 73 سانتی تا 100 سانتی متر متغیراست ، روی سقف نیز با 4 الی 10 سانتی متر بتن پوشانده می شود.
تیرچه ها از نوع خود ایستا بوده و به همین علت هیچ نوع شمع بندی در زیر سقف مورد نیاز نمی باشدو تیرچه ها به نحوی طراحی می شوند که بتوانند وزن بتن خیس، قالب ها و عوامل اجرایی سقف را به تنهایی تحمل کنند.
پس ازاین که بتن به 75% مقاومت مشخصه خود می رسد ، تیرچه های فولادی با بتن به صورت یک مقطع مختلط وارد عمل شده و بارهای مرده و زنده سقف را تحمل می کنند.
مراحل اجرای سقف کامپوزیت:
حمل و انبار مصالح لازم برای اجرای سقف
قالب بندی سقف بوسیله چهارتراش ، گوه ، تخته
 مش بندی سقف بوسیله میلگرد با مقاومت تسلیم طراحی
فواید سقف کامپوزیت:   بدست آوردن سقفی یکپارچه و صلب    سرعت اجرایی نسبتا بالا
معایب: احتیاج به اجرای سقف کاذب  فضای لازم برای دپوی قالبها   زمان بر بودن قالب بندی سقف
بام مسطح بتن مسلح با پوشش آسفالت ماستيكي

هميشه نميتوان مطمئن بود كه اندود بتني قبل از اجراي رويه نفوذ ناپذير كاملاَ خشك شوه باشد.رطوبتي كه بدين شكل محبوس ميشود در هواي گرم تبخير شده و به طرف بالا فشار وارد مي كند.اين فشار مي تواند سبب بلند شدن يا تورم پوشش آسفالتي شود.براي رفع اين مشكل مي توان هواكش هايي نصب كرد تا از ميزان فشار كاسته شود.
رطوبتي كه به شكل بخار در داخل ساختمان وجود دارد در قسمت زيرين پوشش را در لابه لاي  ماده عايق بندي به مايع تبديل ميشود.در صورتي كه ماده عايق بندي مرطوب شده و از كارايي آن كاسته ميشود واگر از مواد آلي ساخته شده باشد، دچارپوسيدگي مي گردد.براي رفع اين مشكل بايد ورقه هاي آلومينيوم در زير لايه عايق بندب قرار داده شود.
در صورتي كه بام مسطح كاملا‌َ در معرض عوامل جوي باشد در اثر تابش نور خورشيد گرم ميشود و سطح فوقاني بام را با سنگ ريزه هايي به رنگ روشن مي پوشانند تا نور خورشيد منعكس شود.سنگ آهك سفيد يا هر نوع گرانيتي كه رنگ روشني داشته باشد مناسب هستند ومعمولاَ به كمك تركيبات قيري چشبانده ميشوند.
بامهاي مسطح با پوشش سربي

 

بامهاي مسطح با پوشش سربي


حدود 5000سال است كه از سرب به عنوان مصالح ساختماني استفاده مي شود.سرب ماده اي است با دوام،سنگين (11340 كيلوگرم برمترمكعب) و با مقاومت پايين ،اما به خاطر نرمي بسيار زياد خود مي تواند بدون شكستگي به شكل مورد نظر تبديل شود.سرب نيز مانند فلزات غير آهني وقتي در معرض عوامل جوي قرار مي گيرد،اكسيد مي شود ولايه بسيار نازك محافظتي روي ان را مي پوشاند.سرب همچنين وقتي با فلزات ديگر در تماس باشد،به ندرت مچار خوردگي ناشي از الكتروليز ميشود و به همين دليل اغلب براي اتصال ان از ميخهاي بادوام مسي استفاده مي كتتد.
از ضخامت سرب مي توان به عنوان يك راهنماي كلي براي بامهاي استفاده كرد:
1.سطوح كوچك و بدون رفت و آمد : نمره 4 يا 5
2.سطوح كوچك و با رفت و آمد : نمره 5،6يا 7
3.سطوح وسيع با يا بدون رفت و آمد : نمره5،6يا 7
4.ورق درز پوش : نمره 4يا 5
5.ورق حاشيه : نمره 4يا 5
در هر حال در زير ورق سربي لايه اي از نمد يا كاغذ ساختماني محكم قرار داده مي شود تا از ميزان مقاومت اصطكاكي و ناهمواريهاي سطح كاسته شود.


 
بامهاي مسطح با پوشش سربي


جزئيات بام مسطح با پوشش سربي

جزئيات بام مسطح با پوشش سربي


تگها: Building   بامهاي مسطح با پوشش سربي   جزئيات بام مسطح با پوشش سربي   حذف رد فولاد زير سقف   ساختمان سازی   سقف کامپوزیت   سقف کُرمیت   مراحل اجرای سقف کامپوزیت   کاربرد پرینتر سه بعدی در ساختمان سازی   
 
HyperLink
ارسال نظر در مورد این مطلب
نام :  
آدرس ایمیل :  
متن پیام :  
کد امنیتی :  
   
   
نظری برای نمایش وجود ندارد