HyperLink
 
تاسیسات بخش شانزدهم
تاریخ درج: ١٣٩۴/٠٨/١٨

 محاسبه شدت صوت 

شدت صوت نامي يک بلندگو در جايي که بکار مي‌رود که يک منبع صوتي معين در اختيار باشد (اين منبع نبايستي گفتگوي افراد يا موسيقي باشد). در گذشته شدت صوت مورد نياز براي يک محل توسط اين شدت صوتي نامي محاسبه مي‌شده است. اين باعث مي‌شود که يک مقدار ماکزيمم در اختيار ما قرار نگيرد (با وجود گفتگوي افراد و با وجود بخش موسيقي در محل) لذا صدا تخريب مي‌گردد. 

 اگر علاوه بر صداي بلندگو صداهاي ديگر مثل نويز و گفتگوي افراد موجود باشد ، براي حل اين مسئله شدت صوت مورد نياز را به وسيله جمع کردن (که اختلاف شدت صوتي بين نويز و سطح متوسط شدت صوت برنامة صوتي است) و سطح شدت صوتي نويز موجود در محل ، بدست خواهد امد. شفافيت صدا متناسب با اختلاف شدت صوت مورد نياز ، افزايش مي‌يابد ، اين اختلاف شدت صوت مورد نياز تقريبا بين 6dB تا 10dB مي‌باشد. گفته‌هاي بالا به صورت زير فرمول بندي خواهد شد :‌

Required sound = Noise level + Required Sound pressure difference + Peak factor 
Peak factor يا همان شدت ماکزيمم صوت برنامة صوتي معمولا براي محلهاي که در ان گفتگوي افراد و يا موسيقي زمينه موجود است ، 10dB و براي محلهايي که موسيقي در ان پخش مي‌گردد ، 20dB درنظر گرفته مي شود. 

تضعيف صدا
 همانطور که مي‌دانيم درجة صداي خروجي از بلندگو با افزايش فاصلة شنونده از بلندگو کاهش مي‌يابد.
 اين کاهش درجه متناسب است با مربع فاصله از بلندگو ، جدول زير تضعيف صدا را براثر افزايش فاصله در فضاي ازاد نشان داده است. 

Distance (m)

Attenuation (dB)

Distance (m)

Attenuation (dB)

Distance (m)

Attenuation (dB)

1

0

14

23

50

34

2

3

15

23.5

56

35

3

9.5

18

25

60

35.5

4

12

20

26

64

36

5

14

22

27

70

37

6

15.5

25

28

80

38

7

17

28

29

90

39

8

18

30

29.5

100

40

9

19

32

30

150

43.5

10

20

36

31

200

46

11

21

40

32

300

49.5

13

22

45

33

400

52


نکته : با دوبرابر شدن فاصله تضعيف صدا 6dB افزايش مي‌يابد. 

تضعيف صدا در محيط‌هاي داخلي کمتر از محيط‌هاي باز است که با تغيير پارامترهاي صوتي اتاق ، تغيير مي‌کند. بنابراين در طراحي‌ها همواره از تضعيف صداي محيط‌هاي باز استفاده مي‌شود. همچنين تضعيف صوت به فرکانس ان بستگي دارد. تضعيف فرکانسهاي بالاتر ، بيشتر از تضعيف فرکانسهاي پائين است. 
شدت صوت يک نقطه با يک فاصلة معين از يک بلندگو به صورت زير محاسبه مي‌شود :
[Output sound Pressure (dB) where an input of a certain wattage is applied]-[Attenuation by distance (dB)]
 
براي مثال اگر اخرين صندلي يک تالار کنفرانس 25 متر از بلندگو فاصله داشته باشد و 80dB شدت لازم براي شنونده روي صندلي باشد بنابراين بلندگو بايد (طبق جدول تضعيف صدا در صفحة قبل) 80dB+25dB=105dB شدت صوت توليد کند. 
 
مثال :
براي بلندگوهاي سيستم Paging يک اداره چه مقدار توان الکتريکي ورودي لازم است به کار رود؟ (با فرض سطح نويز 60dB براي محيط اداره)
 
مرحله 1 : 
Required sound Pressure=Noise level + Peak factor + Required sound Pressure difference
10dB, 6dB را از قبل داريم بنابراين :‌ 
= 60+10dB + 6dB = 76dB

مرحله 2 : 
بنابراين 76dB‌ صدا مورد نياز است در نقاطي که افراد در ان قرار دارند اين نقاط شنوائي 7/1 متر از بلندگوها دور هستند و اين به معني تضعيف 5dB صدا مي‌باشد لذا بلندگوها بايد 76dB+5dB=81dB شدت صوت خروجي داشته باشند تا در نقاط شنوايي شدت 76dB دريافت شونده گردد. 
 
مرحله 3 : 
براي بدست اوردن يک شدت صوت يک شکل و همگن ، بلندگوها بايستي طوري چيده شوند که با زاويه 90 درجه هدايت صوت خود ، تمام نقاط شنوايي را پوشش دهد. بنابراين :‌
Speaker to speaker distance = 2 × (2.7-1)m = 3.4 ~ 3m
بنابراين بلندگوها با فاصله 3 متر از هم بر روي سقف نصب مي‌شوند. 
 
مرحله 4 : 
انتخاب بلندگو : از يک بلندگو که داراي خروجي (1w-1m) 92dB. بنابراين درجه صداي کافي را مي‌توان از ورودي 0.1w بدست اورد البته براي بدست اوردن کل توان لازم ، توان تمام بلندگوها با هم جمع مي‌شوند. 

 
تضعيف صدا


پراکندگي و انتشار صوت 
براي مثال يک دستگاه بخش استريو مي‌تواند تنها براي افراد محدودي و در نقاط خاصي يک موسيقي ايده‌ال فراهم اورد که اين نقاط درون محدودة‌ مثلثي از دو بلندگو قرار دارد. 
در ورزشگاه‌ها و تالارهاي موسيقي و تئاتر تعداد زيادي شنونده در سمت چپ و راست محور فرضي بلندگو قرار دارند که بايد همان کيفيت صدايي را که برروي محور فرضي براي افراد محيا است ، براي انها نيز محيا باشد. 
در شکل زير محور فرضي يک بلندگو و افرادي که در طرفين ان قرار دارند ، نشان داده شده است. شنوندگان در نقطه A مي‌توانند يک کيفيت خوب صدا را دريافت کنند اما کساني که در نقاط C, B قرار دارند صدايي با کيفيت پائين‌تر دريافت مي‌نمايند. 

 پراکندگي و انتشار صوت

 
اين مشکل را مي‌توانيم با به کار بردن بلندگوهايي که پاسخ صوتي مسطح‌تري دارند يعني صوت را در سطح بيشتري انتشار مي‌دهند ، حل نمود. اين بلندگوها که به نام بلندگوهاي Flat Power response‌ معروفند يک سطح بزرگ صوتي را که وظيف ان توليد انرژي صوتي يک شکل در تمام ان سطح است و براي تمام فرکانسهاي صوتي است فراهم مي‌اورد. در اين گونه بلندگوها تمامي فرکانسها روي محور بلندگو و سمت چپ و راست محور بلندگو تقريبا با يک کيفيت پخش مي‌شود. 

تگها: Earthing   اتصال الكتريكي   الکتریسیته   تاسیسات   خازن   زمين   زمين كردن   صنعت برق   فاز   
 
HyperLink
ارسال نظر در مورد این مطلب
نام :  
آدرس ایمیل :  
متن پیام :  
کد امنیتی :  
   
   
نظری برای نمایش وجود ندارد