HyperLink
 
تاسیسات بخش بیست و پنجم
تاریخ درج: ١٣٩۴/٠٩/٠١

لامپ‌هاي متال هلايد
اين نوع لامپها از نظر ساختمان مانند لامپهاي جيوه پرفشار هستند. تفاوت اصلي انها با لامپهاي جيوه پرفشار در اين است که در حباب داخلي انها علاوه بر جيوه مقدار کمي از نمکهاي هالوژني وارد مي‌کنند. نمکهاي معمول يدور سديم ، يدور اينديوم و يدور تاليوم است. وقتي لامپ در ظرف 5 تا 7 دقيقه به درجه حرارت کار خود مي‌رسد ، يدورها تبخير مي‌شوند و به فلز مربوطه و يد تجزيه مي‌شوند و در نتيجه در طول موج مخصوص خود تشعشع مي‌کنند. به اين ترتيب طيف لامپ بهتر مي‌شود و بهره نوري ان هم به علت توليد نور زرد که ارزش بينائي بيشتري دارد افزايش مي‌يابد و در لامپ 400 وات به حدود 80 وات به حدود 80  لومن بر وات مي‌رسد.
اين لامپها امروزه در اندازه‌هاي 250 تا 2000 وات ساخته مي‌شوند ودر کاربردهايي نظير روشنائي ميادين ورزشي و نورتابي به جبهه ساختمان‌هاي بزرگ مورد استفاده قرار مي‌گيرند. در سالهاي اخير براي روشنائي‌هاي داخلي هم استفاده مي‌شوند.
لامپ‌هاي بخار سديم
لامپ‌هاي سديم از نظر ساختمان شبيه لامپهاي بخار جيوه هستند. در اين لامپ‌ها سديم به عوض جيوه و گاز نئون به جاي ارگون مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
راه افتادن کامل اين لامپ 15 تا 20 دقيقه  طول مي‌کشد. ليکن در صورت قطع لحظه‌اي برق اين لامپ بدون تاخير روشن مي‌شود. اين لامپ‌ها در فشار کم و زياد عمل مي‌کنند. در لامپ‌هاي سديم کم فشار طول موج نور 0.5896, 0.5890 ميکرون است که زرد رنگ است. نظر به اينکه اين طول موجها خيلي نزديک حداکثر منحني حساسيت است اين لامپها بهره نوري بالا تا حدود 70 لومن بر وات دارند.
به رغم بالا بودن بهره نوري به علت زرد بودن نور اين لامپها ، اين لامپها بيشتر براي روشن کردن خيابانها و معابر و محلهاي مشابهي که رنگ ، اهميت چنداني ندارد مورد استفاده قرار مي‌گيرند. در لامپهاي سديم  پرفشار طيف نور توليدي وسيعتر مي‌شود و رنگهاي غير از زرد هم توليد مي‌شوند و نور لامپ طلائي رنگ مي‌شود. فشار گاز اين لامپها در حدود نيم اتمسفر ودرجه حرارت انها تا حدود 1600 درجه سانتيگراد است.
لامپ‌هاي فلورسنت
اين لامپ‌ها از يک لوله بلند با قطر کم ساخته مي‌شوند که سطح داخلي انها از پودر ماده فلورسنت پوشيده شده است. فلورسنت به موادي گفته مي‌شود که نور را در طور موجي غالبا غيرمرئي جذب مي‌کنند و نور در طول موج ديگري که غالبا مرئي است پس مي‌دهند. حباب داراي مقدار کمي ارگون و کمي جيوه است. در هر انتهاي لوله يک الکترود قرار دارد که از رشته تنگستن درست شده است و از اکسيدهاي باريوم و استرونتيوم که به راحتي الکترون ساطع مي‌کنند پوشيده است. هر يک از الکترودها به دو صفحه کوچک در دو انتهاي الکترود متصل است که در نيم سيکلي که الکترود مربوط مثبت است کار اند را انجام مي‌دهد و الکترونها را دريافت مي‌کند. در نيم سيکل بعدي الکترود منفي کار کاتد را انجام مي‌دهد يعني الکترون ساطع مي‌کند. مواد فلورسنت معمول در طول موج حدود 0.2537 ميکرون بالاترين راندمان تبديل نور غيرمرئي به مرئي را دارند و به طوريکه ديديم اين طول موج را ميتوان بوسيله لامپ جيوه‌اي با فشار خيلي کم در حدود 0.004 اتمسفر توليد نمود و علت استفاده از جيوه در لامپهاي فلورسنت همين حقيقت است. براي محدود کردن فشار جيوه به مقدار فوق‌الذکر لازم است درجه حرارت جيوه محدود باشد و لذا در طراحي لامپ بايد توجه شود که درجه حرارت حباب از حدود 40 تا 45 درجه سانتيگراد متجاوز نشود. به اين دليل است که با توجه به درجه حرارت محيط و توان لامپ بايد سطح جانبي حباب را بزرگ اختيار نمود که انتقال حرارت به خارج طوري انجام پذيرد که درجه حرارت حباب از اين حد متجاوز نشود.
پودرهاي فلورسنت مختلفي ساخته شده است که طول موجهاي مختلفي توليد مي‌کنند و با استفاده از اين پودرها با نسبت مناسب ميتوان نور به هر رنگ دلخواه توليد نمود. بهره نوري اين لامپها در حدود 50 لومن بر وات و درخشندگي انها برابر 9000 کانديلا بر مترمربع است. در لامپهاي فلورسنت در اثر عمر و فرسودگي ، موادي که در کاتد سبب ساطع شدن الکترون مي‌شوند کم‌کم از بين مي‌روند. مخصوصا در زمان روشن کردن لامپ ضايعات بيشتر است و لذا با کمتر روشن و خاموش کردن لامپهاي فلورسنت ميتوان عمر انها را بيشتر کرده عمر متوسط اين لامپها در حدود 5000 ساعت کار است. در تلاش براي جانشين نمودن لامپهاي فلورسنت به جاي لامپهاي رشته‌دار ‌، لامپهاي فلورسنت ساخته مي‌شوند که راه‌انداز وسايل اضافي ان در داخل حباب قرار مي‌گيرد و حباب خارجي انها هم به شکل لامپهاي رشته‌دار ساخته مي‌شود و سرپيچي مشابه لامپ‌هاي رشته‌دار دارند و ميتوان  انها را به عوض لامپهاي رشته‌دار مورداستفاده قرار داد.
مدارهاي راه‌اندازي لامپهاي فلورسنت
لامپهاي فلورسنت براي راه‌اندازي و حفاظت حين کار به کليد راه‌انداز و چوک محدود کننده جريان مجهز هستند کليدهاي راه‌انداز انواع مختلف دارند که براساس ولتاژ و کليد ديگري که براساس جريان عمل مي‌کند از همه معمولترند. امروزه لامپهاي فلورسنت مخصوص نيز در بازار موجودند که احتياج به کليد راه‌انداز ندارند.
محاسبات روشنائي – روش شار نوري
با استفاده از روش شار نوري يا روش لومن (Lumen method) ميتوان شدت روشنائي متوسط را روي هر سطح دلخواه محاسبه کرد. محدوديت اين روش اين است که تغييرات شدت روشنائي را از يک نقطه به نقطه ديگر به دست نمي‌دهد و امتياز اصلي ان سادگي ان است. اين روش امروزه براي محاسبات روشنائي خارجي مثل روشنائي خيابان‌ها هم مورد استفاده قرار مي‌گيرند. در اين روش از تصاوير شدت روشنائي متوسط که براي اماکن مختلف تعيين شده و به صورت استاندارد در امده است شروع مي‌کنيم و تعداد چراغ‌هاي لازم و محل نصب انها را طوري انتخاب مي‌کنيم که شدت روشنائي مورد نظر تامين گردد. در انتخاب نوع چراغ بايد به عوامل ديگر مثل زيبائي ظاهر ،‌ تناسب چراغ با محل نصب ، هزينة‌ اوليه و هزينه جاري نگهداري چراغ‌ها توجه شود.


تگها: اتصال الكتريكي   الکتریسیته   تاسیسات   خازن   لامپ‌هاي بخار سديم   لامپ‌هاي فلورسنت   لامپ‌هاي متال هلايد   محاسبات روشنائي – روش شار نوري   مدارهاي راه‌اندازي لامپهاي فلورسنت   
 
HyperLink
ارسال نظر در مورد این مطلب
نام :  
آدرس ایمیل :  
متن پیام :  
کد امنیتی :  
   
   
نظری برای نمایش وجود ندارد