HyperLink
 
تاسیسات بخش نهم
تاریخ درج: ١٣٩۴/٠٨/١٨

 دتکتورهاي شعله‌اي 

اساس کار انها اشکارسازي شعله حاصل از حريق است و بدين جهت به دتکتورهاي شعله‌اي موسومند و طول موجهاي مربوط به حريق را کشف و اعلام مي‌نمايد و باز بهمين دليل در مناطق بسيار حساس و خطرناک از نظر اتش‌سوزي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. 

دتکتورهاي گازي 
بروز اتش‌سوزي موجب ظهور متراکم گازهايي چون :‌ HCL, CO, CO2, HCN, HF, H2S, H2O, NH3 در محيط اطراف مي‌گردد که معمولا در حالت طبيعي و قبل از وقوع اتش‌سوزي در محل وجود ندارند و اگر هم وجود داشته باشند با غلظت کم و بصورت رقيق خواهند بود. همانند (CO2, CO, H2O) که اين تغييرات در محيط اطراف مي‌توانند عامل شناسايي اتش قرار گيرند. دتکتورهاي گازي نيز بر همين اساس ساخته مي‌شوند. عضو حساس به گاز در اين قبيل دتکتورها يا يک المنت کاتاليزور يا يک عنصر نيمه هاديست که معمولا از نوع متال‌اکسيد و بصورت کريستال تيپ N استفاده مي‌شوند. از انواع ان عبارتند از :‌
1.دتکتورهاي گاز مايع (پروپان) : که در جوار سيستم گاز نصب مي‌شوند. 
2.دتکتورهاي گاز شهري (اتان و متان) و محل نصب ان در سقف مي‌باشد. 
 
 
دتکتورهاي گازي

 
چگونگي انتخاب دتکتورها 
از انجائيکه دتکتورها عناصر اصلي تشخيص حريق هستند در انتخاب انها بايستي با توجه به محيط تحت حفاظت دقت کافي را مبذول داشت (با توجه به استانداردها). نمونه‌اي از استاندارد که در جداول  اورده شده است. جداول  نيز استاندارد کشور ژاپن براي تعيين نوع دتکتورها را نشان مي‌دهد. 
عملکرد صحيح دتکتورها يا همان اشکارسازهاي يک سيستم اعلام حريق اساس کار سيستم مربوط مي‌باشد ، لذا هرگونه اشتباه در انتخاب انها مسائل و مشکلات عديده‌اي را بوجود خواهد اورد. 
بطور مثال استفاده از دتکتور دودي در محيط‌هايي که احتمال وجود دود و بخار در شرايط عادي وجود دارد مانند پارکينگ يا گاراژ و يا هر محل ديگر موجب خواهد شد اعلام حريق غيرواقعي بکرات اتفاق افتاده اژير بي‌مورد به صدا درايد. 
همچنين استفاده از دتکتورهاي حرارتي در محل‌هاي ذخيرة گاز هيچگاه نشست گاز را هشدار نخواهد داد.
 حال با توضيحاتي بيشتر پيرامون چگونگي انتخاب نوع دتکتورها به نکات ديگري  پي خواهيم برد :‌
1.در محلهائي که مواد سلولز و کربوهيدراتها و ساخته‌هاي با منشاء نفتي يا گياهي نگهداري مي‌شود (کاغذ ، چوب ، الياف پنبه‌اي يا پارچه‌اي ، مواد پلاستيک و لاستيک و کليه مواردي که هنگام سوختن دود غليظ ايجاد مي‌کنند) از دتکتورهاي نوع دودي يونيزاسيون استفاده مي‌شود. 
2.در مکانهاي نگهداري مواد شيميائي که دراثر اتش‌گيري مقادير زيادي گاز ايجاد مي‌شود از دتکتورهاي گازي استفاده مي‌شود. البته غلظت يا تراکم گاز متصاعد شده در حالت عادي و قبل از وقوع اتش نيز بايستي محاسبه و درنظر گرفته شود. 
3.در مناطقي که سوختهاي الي مثل نفت انبار مي‌شود از دتکتورهاي دودي نوع فتوالکتريک استفاده مي‌شود ولي در برخي از موارد دتکتورهاي شعله‌اي نيز توصيه مي‌شوند همانند انبارهاي نگهداري بنزين هواپيما. 
4.در مناطق نگهداري سوختهاي غيرنفتي و خصوصا الکل و گازهاي سوختني مايع شده تحت فشار از دتکتورهاي شعله‌اي استفاده شود. 
5.در محلهاي نگهداري مواد منفجره يا مايعات قابل انفجار نيز از دتکتورهاي شعله‌اي با حساسيت زياد و از نوع ضد انفجار استفاده خواهد شد. 
6.در کليه مواردي که اتش‌سوزي با ايجاد حرارت زياد همراه است دتکتورهاي حرارتي چه از نوع حرارت ثابت و چه از نوع تغييرات ناگهاني توصيه مي‌شوند. 

يکي ازعواملي که در انتخاب دتکتورها مهم است سرعت عمل انها در تشخيص اتش‌سوزي است. لذا شايسته است عاملي را که در بدو اتش‌سوزي در محل ظاهر مي‌شود مورد بررسي قرار دهيم و با توجه به اين عامل يا عوامل نوع دتکتور مورد نياز را انتخاب نمود. 
از انجا که پروژة مورد نظر ساختمان اداري مي‌باشد در صورت اتفاق افتادن حريق بيش از هر چيز دود توليد مي‌شود که مناسبترين دتکتور نوع دودي مي‌باشد. 


محل قرارگيري و فاصله لازم جهت نصب دتکتورها 
به دليل تجمع دود و حرارت در قسمتهاي سقف اين قسمتها مناسبترين قسمت جهت نصب دتکتور مي‌باشند. دتکتورهاي حرارتي بايستي طوري نصب شوند که فاصلة سنسورهاي انها که به حرارت حساس است از سقف کمتر از 25mm و بيشتر از 150mm نباشد. دتکتورهاي دودي نيز بايستي طوري نصب شوند که فاصلة سنسور انها که به دود حساس است از سقف کمتر از 25mm و بيشتر از 600mm نباشد. 
در صورتيکه مکان مورد حفاظت داراي سقف شيبدار و يا گنبدي باشد دتکتور دودي الزامي است زيرا که دودهاي ناشي از حريق در اين نواحي جمع مي‌شوند. 

فاصله لازم جهت نصب دتکتورها 
حداکثر فاصلة افقي بين نصب هر نقطه در هر ناحيه و نزديکترين دتکتور به صورت زير تعيين مي‌شود:
 
الف)  زير سقف افقي:
1.براي دتکتور حرارتي 5.3m
2.براي دتکتور دودي 7.5m

ب)  در راهروها و کريدورها با عرض کمتر از 5m :
در اين حالت بايستي نصف تفاضل بين عرض 5m و عرض اصلي راهرو با به فاصله مجاز دتکتورها در بند الف اضافه نمود :‌
 
فرمول
 
چ)  سقفهاي غير مسطح و گنبدي :
در چنين سقفهايي به ازاي هر درجه شيب به ميزان 1% تا 25% حداکثر فاصله افقي گفته شده بند الف به اين فاصله‌ها اضافه مي‌شود. 
مثال    :
فرمول

د)  وجود موانع :
در صورت وجود موانع نظير سطوح تيراهن در مسير دود يا گاز در صورتيکه عمق مانع بيشتر از 150mm باشد مقدار ان از 10% کل ارتفاع سقف تجاوز نکند مي‌توان تا دو برابر عمق موانع فاصله بين دتکتورها را کاهش داد و در صورتيکه عمق موانع بيش از 10% ارتفاع سقف باشد بايستي طرفين موانع بصورت دو ناحية مجزا از هم درنظر گرفته شود. 


زون‌بندي سيستم اعلام حريق :
به لحاظ اطمينان و شناسائي سريع و بدون ابهام محل اتش‌سوزي بايستي منطقه تحت حفاظت به چند زون (ناحيه) تقسيم شود. براي اين موضوع از قبل تدابيري روي پانل مرکز صورت مي‌گيرد ولي براي انتخاب زون نکات زير را بايستي درنظر گرفت : 
  • مساحت براي هر زون نبايستي از 2000m2 تجاوز نمايد. 
  • چنانچه مساحت کلي يک قسمت از ساختمان از 300m2 تجاوز ننمايد اين قسمت تنها به يک زون نياز دارد. 
  • .فاصله قابل جستجوي هر زون نبايستي از 30m تجاوز کند.

تگها: Earthing   اتصال الكتريكي   الکتریسیته   تاسیسات   خازن   زمين   زمين كردن   صنعت برق   فاز   
 
HyperLink
ارسال نظر در مورد این مطلب
نام :  
آدرس ایمیل :  
متن پیام :  
کد امنیتی :  
   
   
نظری برای نمایش وجود ندارد