HyperLink
 
آموزش الکترونیکی بخش هفدهم
تاریخ درج: ١٣٩۴/٠٨/١۶

 خطوط شبكه يا Grid : 

دستور Grid يا شبكه خطوطي را با فواصل منظم درصفحه ي طراحي Archi CAD ايجاد مي كند. اين خطوط درتمامي قسمت هاي طرح ديده مي شود براي آشكار يا پنهان كردن خطوط Grid از منوي view گزينه ي Grid Display را انتخاب كنيد. به طوركلي دو نوع شبكه در Archi CAD وجود دارد كه عبارتند از: شبكة مغناطيسي يا Snap Grid و شبكه ي ساختاري يا Construction Grid براي انتخاب هريك از اين شبكه ها از منوي View زيرمنوي Grid snap Optious را انتخاب كنيد. شبكه ساختاري يك شبكه پايه براي پروژه Archi CAD است. اين شبكه يك ديدكلي از مقياس شبكه را به شما ارائه مي دهد. علاوه براين مي توانيد يك شبكه ي ساختاري ثانويه يا Aux Grid را علاوه برشبكه ساختاري اصلي يا Main  Grid تعريف كنيد. از شبكه ي ثانويه براي تقسيم بندي دقيق تر شبكه اوليه با استفاده مي شود. 
شبكه مغناطيسي يا Snap Grid يك شبكة مخفي است و براي تعريف تقسيم بندي هاي كوچك درطرح بكارمي رود. براي تنظيم فواصل خطوط شبكه از منوي View زير منوي Grid Options دستور Grid & Background را انتخاب كنيد. در قسمت Main Grid مي توانيد فاصلة بين خطوط شبكة اصلي و در قسمت Aux Grid فاصلة بين خطوط شبكه ي ثانويه را تنظيم كنيد. در ناحية Rotated Grid مي توانيد فاصله ي بين خطوط شبكة اُريب را در راستاي محور y , x تنظيم كنيد براي تغيير زاوية Grid مي توانيد مقدار مورد نظر را دركادر: Rotation  Angle وارد نمائيد. براي نمايش خطوط به حالت اًريب يا عمودي مي توانيد از دكمه هاي Rotated  Grip Options استفاده كنيد. 
 
 
 خطوط شبكه يا Grid
 
 
 
روش ديگر براي تعيين زاويه بين خطوط شبكه اين است كه درپالت Coordinates بر روي دكمه ي Set Rotated Grip كليك نمائيد. اكنون در دو نقطه از صفحه كليك كنيد. به اين ترتيب ظريب زاويه پاره خط واصل بين اين نقطه به عنوان زاوية خطوط شبكه درنظرگرفته مي شود. آيكون Grid Sweach كه دركنار دكمة Rotated Grid امكان تغيير وضعيت بين شبكه هاي عمودي و مورب را فراهم مي كند. 
ناحية Snap Grid فاصلة بين خطوط شبكة مغناطيسي را تنظيم مي كند. دكمه هاي Grid snap به شما امكان مي دهند كه خاصيت مغناطيسي شدن را بر روي خطوط شبكه ايجاد كنيد. زماني كه دستورGrid snap فعال باشد مكان نما به نقاط برخورد دوخط شبكه Snap مي شود و نمي توانيد ترسيم را از بين دوخط شبكه آغازكنيد.
در اين حالت يك نقطه ي كوچك سياهرنگ مكان نما را تعقيب مي كند و محل قرارگيري آن جائيست كه شما مي توانيد ترسيمات را از آن نقطه آغاز كنيد.
آيكون اول از سمت چپ حالت مغناطيسي شدن را خنثي مي كند. آيكون دوم خاصيت Snap را به شبكه مغناطيسي ميدهد آيكون سوم خاصيت Snap را به شبكه ساختاري يا Construction Grid مي دهد. Back ground- fild رنگ پس زمينه ي پنجره را نشان مي دهد. بر روي اين fild دوبار كليك كنيد. تا پالت رنگ نمايان شود. از فيلد Grid lines براي تعيين رنگ خطوط شبكه استفاده مي شود.
 
لايه ها
لايه ها براي تقسيم بندي منطقي المان ها به كار مي روند. گروه هاي مرتبط به هم مانند اندازه گذاريها، اسباب و اثاثيه، سمبل هاي الكتريكي و... در لايه هاي جداگانه اي قرار مي گيرند. يك المان فقط مي تواند به يك لايه متعلق باشد. توجه داشته باشيد كه لايه ها سراسري هستند به اين معني كه يك لايه در تمام طبقات و پنجره ها قابل دسترسي مي باشد. هر پروژه ArchiCAD يك مجموعه لايه واحد دارد كه از طريق منوي Options زير منوي Element Attributes و گزينه ي Layyer settings(Models views) … ctrl + Lوهمچنين از طريق منوي Document زير منوي Layers و گزينه ي layer settings(Model Views) … ctrl + L در دسترس مي باشد. هر لايه داراي سه تنظيم اصلي مي باشد كه در سه ستون اول مشخص مي شوند اگر يك لايه lock يا قفل باشد نمي توان المان هاي موجود در آن را ويرايش نمود. براي قفل كردن يك لايه بر روي نماد مربوطه در ستون اول كليك كنيد و يا از دكمه lock در سمت راست پنجره استفاده نمائيد. براي خارج ساختن يك لايه از حالت قفل مجددا بر روي نماد مربوطه و يا بر روي دكمه un lock كليك نمائيد. چنانچه لايه Hide يا پنهان باشد، المان هاي موجود در آن در پلان نمايش داده نمي شوند براي پنهان يا آشكار ساختن يك لايه مي توان از نماد مربوطه در ستون دوم و يا دكمه هاي show و Hide استفاده كرد.
تنظيم 3D Display مشخص مي كند كه المان در مدل سه بعدي به صورت wayer frem يا sheided نشان داده شود. از آن جا كه هر پروژه ArchiCAD فقط يك مجموعه لايه دارد تنظيمات هر لايه خاص مي تواند در lay out book يا نماهاي مدل متفاوت باشد. تغيير اين تنظيمات به پنجره اي بستگي دارد كه هنگام باز كردن پنجره layyer settings فعال است شما مي توانيد با كليك بر روي عنوان ستون layyer name لايه ها را به ترتيب حروف الفبا مرتب كنيد. با كليك بر روي آيكون layyer filter: show all layyers با انتخاب گزينه ي show all layers تمام لايه هاي پروژه نشان داده مي شوند. قابل ذكر است كه وقتي يك فايل مرجع خارجي به پروژه ArchiCAD وارد مي كنيم. لايه اي براي آن ايجاد مي شود به مراجع خارجي اصطلاحا xref گفته مي شود كه مخفف exetra refrence است. اين نوع لايه ها قابل قفل كردن نمي باشد. اما مي توانيد آن ها را پنهان كرده و يا نمايش دهيد زمانيكه xref يا فايل مرجع خارجي حذف شود اين لايه نيز حذف خواهد شد. با انتخاب گزينه ي Hide eref layers لايه هاي xref در layyer settings نشان داده نمي شوند در صورتيكه لايه اي را در layyer settings انتخاب كرده و گزينه ي Filter by extension را در حالت انتخاب قرار دهيد فقط لايه هايي كه پسوندشان با اين لايه يكسان باشد نشان داده مي شوند. براي تعريف يك لايه ي جديد بر روي دكمه ي New كليك كرده و نام لايه را وارد كنيد. My layer: For example در صورت نياز مي توان يك لايه را حذف كرد. اما توجه داشته باشيد كه با اين كار تمام المان هاي موجود در آن نيز حذف خواهد شد. لايه ي ArchiCAD يك لايه ي خاص است كه قابل حذف، پنهان و يا قفل كردن نمي باشد. چرا كه هر پروژه بايد حداقل داراي يك لايه باشد. در صورتيكه فايلي دچار خطا شود المان هايي كه لايه ي آن ها دچار مشكل باشد در لايه ي ArchiCAD قرار مي گيرند براي خودكارسازي فرآيند نمايش قفل لايه ها مي توانيد تنظيمات متفاوتي را به عنوان layer combination ذخيره كنيد. ArchiCAD داراي چندين تركيب لايه مي باشد. براي تغيير تركيب لايه ي فعال مي توانيد از ليست باز شوي مربوطه در پالت Quick options نيز استفاده كنيد.

 


تگها: AutoCAD   Learning AutoCAD   آموزش اتوکد   اتوکد   معماری   نرم افزار   نقشه کشی   
 
HyperLink

مطالب مرتبط

ارسال نظر در مورد این مطلب
نام :  
آدرس ایمیل :  
متن پیام :  
کد امنیتی :  
   
   
نظری برای نمایش وجود ندارد