برای ورود به فروشگاه مواد اولیه پرینترهای سه بعدی اینجا کلیک کنید 

 

 مواد مصرفی مورد استفاده برای ساخت قطعات به روش FDM

مواد مصرفی مورد استفاده برای ساخت قطعات به روش FDM معمولا از نوع پلیمرهای گرمانرم می‌باشند، البته با توجه به تحقیقات و پیشرفت های اخیر در این زمینه، تلاش هایی برای استفاده از مواد دیگری نیز صورت گرفته است که میتوان به ترکیب سرامیک ها با پلیمر گرمانرم برای رسیدن به خواص مکانیکی مطلوب تر اشاره نمود. با توجه به این که مواد مورد استفاده برای ساخت قطعات به این روش پلیمرها می باشند، آشنایی مختصری با انواع پلیمرها و به خصوص پلیمرهای مورد استفاده در این فناوری ضروری و مورد نیاز می باشد،

 

انواع مواد اولیه پرینترهای 3 بعدی اصفهان

 

در فرآیند FDM هزینه مواد مصرفی قسمت عمده ای از هزینه های تولیدی را شامل می شود. این مواد مصرفی از نوع پلیمر های گرمانرم  بوده که تا به حال انواع متنوعی از آنها برای ساخت قطعات با روش FDMمورد استفاده قرارگرفته است که به عنوان مثال می توان به پلیمر ABS، عمومی‌ ترین و پرکاربردترین پلیمرگرمانرم مورد استفاده در این فناوری اشاره کرد. پلیمرهای گرمانرم مورد استفاده در این فرآیند به صورت رشته هایی با قطرهای مختلف تولید و مورد استفاده قرار می-گیرند که رشته های با قطر 1.75 و 3 میلیمتر عمومیت بیشتری داشته است. در این قسمت به معرفی مختصری در مورد نمونه هایی از پلیمرهایی که در فرآیند FDM مورد استفاده قرار می گیرد پرداخته شده است.

  
مواد اولیه پرینترهای سه بعدی
 
پ