پیمایش رکوردها

 

پرینتر سه بعدی مدل UP Plus
توضیحات بیشتر: پرینتر سه بعدی مدل UP Plus . . .
توضیحات: سایز 14*14*14
مبلغ: ٧٠,٠٠٠,٠٠٠ ریال
هفت ميليون تومان
پرینتر سه بعدی پارتاک بزرگ
توضیحات بیشتر: پرینتر سه بعدی پارتاک بزرگ . . .
توضیحات: سایز 40*40*40
مبلغ: ١١٠,٠٠٠,٠٠٠ ریال
يازده ميليون تومان
پرینتر 3 بعدی پارتاک
توضیحات بیشتر: پرینتر 3 بعدی پارتاک . . .
توضیحات: سایز 35*20*20
مبلغ: ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ریال
سه ميليون تومان